PREUKAZ ISIC
Naša škola ponúka žiakom PREUKAZ ISIC - medzinárodný študentský preukaz, prostredníctvom ktorého si žiaci môžu uplatňovať v priebehu školského roka rôzne zľavy, počnúc zľavami na cestovné MHD, SAD, ŽSR až po zľavy na tovary a služby. PREUKAZ ISIC slúži zároveň na identifikáciu žiaka.
PREUKAZ ISIC ŽIAKA je
  1. identifikačným preukazom žiaka školy,
  2. čipovou kartou pre MHD, SAD a železnice,
  3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC (viac ako 90 000 zliav),
  4. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky,
  5. elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia,
  6. elektronickou peňaženkou (SAD, FaxCOPY),
  7. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice,
  8. platný na jeden školský rok.

Poplatok za čipovú kartu (životnosť karty je 5 rokov) + poplatok za známku ISIC na prvý školský rok (€10,- + €10,-) = €20,-
Preukaz obsahuje kartu s čipom, aktuálnu známku ISIC na prvý školský rok, obal, ochrannú fóliu na uchytenie fotografie.

Elektronické predĺženie platnosti preukazu prostredníctvom terminálu: €3,-/preukaz (šk. rok). Nezabudnite si predĺžiť platnosť vašich ISIC preukazov do 30. 6. 2017, aby ste aj cez letné prázdniny mohli využívať zľavy na cestovanie (v prípade, ak ISIC preukaz využívate aj ako čipovú kartu).
Predĺženie platnosti licencie nalepením známky ISIC: €10,-/preukaz na každý ďalší šk. rok.

V prípade záujmu o vystavenie PREUKAZU ISIC si vytlačte formulár - Žiadosť o vydanie PREUKAZU ISIC (obojstranne!!!) a vyplnený ho odovzdajte PR manažérke - Mgr. Zuzane Štochmalovej. Formulár si stiahnete TU.

isic-sutaz

Oznam pre držiteľov kariet ISIC

Držitelia preukazov žiaka ISIC/EURO<26 majú možnosť zakúpiť si na škole známku ISIC 09/2017 na aktuálny školský rok, ktorá im umožní naďalej využívať zľavy v obchodoch, kinách, prevádzkach s občerstvením, množstvo študentských zliav v zahraničí a mnohé iné. (súčasná platnosť známky ISIC 09/2017 vyprší 30.9.2017) K novej známke ISIC 09/2017 navyše žiak dostane viac ako 50 špeciálnych kupónov s rôznymi extra zľavami platných do 17.11.2017. Známku si žiak môže zakúpiť u Mgr. Z. Štochmalovej. Potrebné je doniesť 10 € a ISIC kartu. Bližšie informácie je možné nájsť na www.studentskypreukaz.sk.

VIAC INFORMÁCIÍ O PREUKAZE ISIC NÁJDETE TU.