Výstava v MPC
Imatrikulácie 2018
Deň otvorených dverí 2018
Výchovný koncert "Piesňou proti kyberšikane"
Naše študentky v Rige 2
Naše študentky v Rige
Pochvala našich študentov
Čistenie Chorvátskeho ramena
Šot o SSUŠAT
Reportáž TV BA z vesnisáže
Vernisáž 4.4. 2018 v CC Centre v Petržalke
Exkurzia po pamiatkach Bratislavy
Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO
Meniny p. zriaďovateľky
Reklamná kampaň
Ocenený časopis Create
Pripravovaná výstava
Krabičky na mobily
Nový bufetár
Sobáš našej kolegyne
START FILM FEST
Otvorenie šk. roka 2018/19
Školský rok 2017/2018
Školský rok 2016/2017
Školský rok 2015/2016
Školský rok 2014/2015
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
Školský rok 2011/2012
Školský rok 2010/2011