Slávnostné vyraďovanie absolventov
Animofest 2018
Biblická olympiáda
Konferencia BAB
Súťaž Orbis Pictus
Praktické maturity
Súťaž My sa nevieme stažovať nahlas
Beseda o vodiacich psoch
Športové hry – branné cvičenie
Súťaž v stolnom tenise
Súťaž vo volejbale
Cirkulátor
Matematický klokan
Deň Európy
Naši študenti na Ekotopfilme
Čistenie chorvátskeho ramena
Pozvánka na Animofest 2018
Smetiari medzi nami
13. ročník - Módna línia mladých 2018 v Prešove
Návšteva našej učiteľky na materskej
Talentové skúšky 2018
Hviezdoslavov Kubín 2017/2018 - obvodné kolo
Písomné maturitné skúšky 2018 EČ MS a PFIČ MS
Darovanie vecí z burzy
Burza nepotrebných vecí
Ekologická výstava Avion shopping park Bratislava
Hviezdoslavov Kubín 2017/2018 - školské kolo
Kontrola maturitných prác odevného dizajnu
Predmetová komisia odevného dizajnu
Expert geniality show
Lyžiarsky výcvik 2018
Kalendár 2019
Erasmus
Talentové skúšky 23.3.2018
Polročná klasifikačná porada
Výročie školy
Študenti obrazovej a zvukovej tvorby v praxi
Kalendár 2018
PF 2018
Predvianočné čajové posedenie
Deň otvorených dverí 2017- Reportáž TV BA
Imatrikulácie 2017
Deň otvorených dverí 2017- Reportáž TA3
Deň otvorených dverí 2017
Stužková slávnosť 4A, 4B
Výlet do Viedne 9.11.2017
Deň otvorených dverí 5.12.2017 od 8 - 17 hod
Lukáš Freytag - 1. MIESTO FIGURAMA
Certifikácia Zelená škola
Otvorenie šk. roka 2017/2018
Školský rok 2016/2017
Školský rok 2015/2016
Školský rok 2014/2015
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
Školský rok 2011/2012
Školský rok 2010/2011