ADOPCIA ZVIERAT V BRATISLAVSKEJ ZOO
Naša škola si adoptovala v ZOO BRATISLAVA PONÍKA SHETLANSKÉHO, MAČKU DIVÚ A VLKA EURÓPSKEHO.
ZOO ZOO ZOO