Biblická olympiáda
Študenti SSUŠ animovanej tvorby Mária Dobrovodská, Lenka Strnátová a Dávid Šúry sa umiestnili v obvodnom kole biblickej olympiády v 2. kategórií na 3. mieste ako úspešní riešitelia. Pedagogicky ich pripravovala pani Mgr. Viera Suchomerová.
biblicka olympiáda