Predvianočné čajové posedenie
Kolégium Zelenej školy sa aj v školskom roku 2017/2018 rozhodlo usporiadať predvianočné čajové posedenie, ktorého poslaním je nielen ochutnávka klasických, či sypaných čajov, ale aj umocnenie spolupatričnosti medzi študentmi našej školy. Vzťah k našej planéte bol umocnený najmä faktom, že si žiaci, pedagógovia a nepedagogický zamestnanci priniesli vlastné poháre, aby zabránili produkcii ďalšieho odpadu. Pre tých, ktorí si pohár zabudli boli k dispozícii plastové náhrady, ktoré po ukončení akcie boli zrecyklované. Ďakujeme všetkým zúčastneným za to, že vytvorili úžasnú atmosféru v predvianočný čas a taktiež všetkým, ktorí svojim dobrovoľným príspevkom podporili naše aktivity, aby sme sa takto mohli stretávať čo najviac.
cajove posedenie cajove posedenie cajove posedenie cajove posedenie cajove posedenie cajove posedenie cajove posedenie cajove posedenie cajove posedenie cajove posedenie cajove posedenie