Čistenie Chorvátskeho ramena
AJ TENTO ROK SA PODARILO ZELENEJ ŠKOLE SSUŠAT VYČISTIŤ CHORVÁTSKE RAMENO 💚 Ďakujeme Erike Gerbócovej, pedagógom a všetkým študentom...

cistenie cistenie cistenie cistenie cistenie cistenie cistenie cistenie cistenie cistenie cistenie