Beseda o odbornej stáži Erasmus Plus
CHANGING LIVES. OPENING MINDS.

PROJEKT „MODERNE ŽIŤ S UMENÍM“
Vo výberovej procedúre na rok 2014 bol Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválený projekt č. 2014-1-SK01-KA102-000162.
Traja študenti SSUSAT absolvovali odbornú stáž v North Karelia College, Outokumpu Fínsko. Svoje dojmy a zážitky prezentovali študentom školy počas triednických hodín jednotlivých tried.
3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren