Expert geniality show
Dvaja naši študenti, Lucia Krútelová a Viktor Kocsis získali titul Top expert v sútaži EXPERT GENIALITY SHOW


expert expert expert expert expert