Lukáš Freytag - 1. MIESTO FIGURAMA
NÁŠ PEDAGÓG LUKÁŠ FREYTAG ZÍSKAL HLAVNÚ CENU EGONA SCHIELEHO za figurálnu kresbu v roku 2017 - 1. MIESTO FIGURAMA


figurama figurama