Jarné upratovanie v okolí školy
V rámci výchovy a vzdelávania sa študenti každoročne zapájajú do zbierania odpadov v areáli školy, čím prispievajú ku skrášľovaniu a zveľaďovaniu prostredia, v ktorom trávia väčšinu času.

Vernisáž spýtaj sa vody X X X X X X X X