Kontrola prípravy maturitných prác OD
Kontrola prípravy maturitných prác SSUŠAT z odevného dizajnu urobila príjemný dojem, pod taktovkou pani Ely Šafárikovej študenti 4. ročníka vytvárajú svoje večerné róby v spektrálnych farbách.


Kontrola od Kontrola od Kontrola od Kontrola od Kontrola od Kontrola od Kontrola od Kontrola od