Odborná stáž v rámci programu Erasmus Plus
CHANGING LIVES. OPENING MINDS.

PROJEKT „MODERNE ŽIŤ S UMENÍM“
Vo výberovej procedúre na rok 2014 bol Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválený projekt č. 2014-1-SK01-KA102-000162.
Traja študenti SSUSAT absolvovali odbornú stáž v North Karelia College, Outokumpu Fínsko.
3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren