Písanie básní o vode
Počas decembra, v rámci programu Zelená škola, písali žiaci prvého a druhého ročníka na predmete slovenský jazyk a literatúra básne, z ktorých tie najlepšie tu pre Vás uverejňujeme.

Básne 1, Básne 2.
Basne o vode