Písanie esejí o vode
Počas februára, v rámci programu Zelená škola, písali žiaci prvého a druhého ročníka na predmete anglický jazyk eseje, z ktorých tie najlepšie tu pre Vás uverejňujeme.

Esej 1, Esej 2.
Basne o vode