MAĽOVANIE POHÁROV
V priebehu októbra dostal každý žiak našej školy sklený pohár, ktorý so mohol ľubovoľne omaľovať na predmetoch VÝTVARNÁ PRÍPRAVA, FIGURÁLNE KRESLENIE a MODELOVANIE.
Ručne omaľované poháre budú žiakom slúžiť na zvýšenie pitia vody z vodovodu, čo je jedným z cieľov nášho Environmentálneho akčného plánu,
Veľká vďaka patrí v prvom rade našej generálnej pani riaditeľke, Mgr. Viere Zavarčíkovej, ktorá finančne podporila kúpu pohárov a farieb na sklo, a taktiež aj pedagógom, ktorí pomohli koordinovať maľovanie pohárov na svojich vyučovacích predmetoch.
Petícia Petícia Petícia
Petícia Petícia Petícia
Petícia Petícia Petícia