Animofest 2018
SSUŠ animovanej tvorby Vás p o z ý v a na 13. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl Animofest 2018.


af2018
Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST, vznikol ako cena riaditeľky festivalu a zriaďovateľky SSUŠ animovanej tvorby, Mgr. Viery Zavarčíkovej, za najlepší animovaný film roka s cieľom konfrontácie študentov (maturantov) našej školy so študentmi ostatných stredných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia filmov na ANIMOFESTE, slovenských aj zahraničných, dáva našim študentom spätnú väzbu, ktorá je pre ich rozvoj a tvorbu nevyhnutná. Vytvoriť a ďalej rozvíjať festival animovaných filmov na Slovensku je aj snahou prispieť k oživeniu animovanej tvorby a rozvoju talentov aj v tejto vekovej kategórii. Vzhľadom na jedinečnosť podujatia, ktoré je špeciálne venované študentom stredných škôl, ANIMOFEST, ako Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl, prispieva nielen k napĺňaniu koncepcie komplexného umelecko-odborného vzdelávania v oblasti animovanej tvorby v rámci Slovenskej republiky, ale aj k rozvoju animovanej tvorby v medzinárodnom kontexte. Program festivalu tvorí: • pásmo súťažných animovaných filmov absolventov SSUŠ animovanej tvorby • pásmo súťažných animovaných filmov študentov z iných škôl a krajín • pásmo nesúťažných animovaných filmov V rámci 13. ročníka Animofest 2018 sa uskutočnia súťaže: UAT GRAPHIC – pre študentov grafického dizajnu UAT PHOTO - pre študentov fotografického dizajnu UAT FASHION - pre študentov odevného dizajnu UAT FILM - pre študentov obrazovej a zvukovej tvorby - kamera, zvuk, strih Víťazi jednotlivých súťaží získavajú okrem trofeje aj peňažnú odmenu (od 500 do 100 eur). Termín konania festivalu: 21. jún 2018 o 9 h. v priestoroch športovej haly na Vlasteneckom námestí 1, Bratislava Filmy je možné prihlasovať: do 10. júna 2018 Podmienky súťaže: http http://www.uat.sk/animofest.html Kontakt: Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava tel.: +421 2 6241 1668, +421 2 6252 4312 www.uat.sk