Informačný seminár o Fínsku na Filozofickej fakulte UK
Účastníci odbornej stáže v rámci programu Erasmus Plus 2015, kľúčová akcia 1 sa dňa 8.3.2016 zúčastnili informačného seminára, ktorý sa uskutočnil v rámci prípravy na stáž. Seminár sa uskutočnil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na katedre maďarského jazyka a literatúry. Seminár viedol Mgr. Szilárd Sebők a odpovedal na otázky študentov.
seminar finsko seminar finsko seminar finsko seminar finsko