REGIONÁLNY SEMINÁR ZELENEJ ŠKOLY FOTILI ŠTUDENTI NAŠEJ ŠKOLY


Seminár prebiehal v dvoch miestnostiach a naši študenti FOTOGRAFICKÉHO DIZAJNU rozdelení na dve skupiny fotili priebeh v oboch miestnostiach. V jednej boli školení pedagógovia regionálnou koordinátorkou - Mgr. Janou Martinovou, ktorá ich prostredníctvom workshopov informovala o fungovaní programu Zelenej školy. A v druhej miestnosti, pod vedením manažérky programu - p. Miroslavy Pilárikovej, realizovali žiaci základných škôl rôzne environmentálne aktivity, ktoré ku koncu seminára prezentovali pred pedagógmi.

Deň Zeme 2015 Deň Zeme 2015 Deň Zeme 2015
Deň Zeme 2015 Deň Zeme 2015 Deň Zeme 2015