Zhotovenie videa k vernisáži SPÝTAJ SA VODY
21.4. 2015, deň pred DŇOM ZEME, sme si dali na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave ZÁVÄZOK PRE ZEM (ako aktivitu ku DŇU ZELENÝCH ŠKÔL) a natočili sme video, na ktorom študenti kolégia Zelenej školy SSUŠAT podávajú limonádu a čaj ostatným študentom do ich vlastnoručne omaľovaných pohárov.