Súťaž vo volejbale
Okresné kolo vo volejbale stredných škôl chlapcov sa konalo na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Hálová.

Turnaja sa zúčastnilo 8-členné družstvo žiakov stredných škôl. Odohrali zápasy v skupinách A,B so žiakmi škôl: Bilingválne Gym. C.S Lewisa, Gym.Alberta Einsteina, Za našu ho reprezentovali žiaci : Dominik Belovický, Gubrica Adrián, Kružliak Matúš, Lažo Miroslav , Novek Enrico, Just Jozef, Špaček Miroslav


volejbal18 volejbal18 volejbal18 volejbal18 volejbal18 volejbal18 volejbal18 volejbal18 volejbal18