Zelená škola: Záverečná kontrola


Dňa 14.5.2015 prebehlo záverečné hodnotenie dvojročného cyklu medzinárodného programu Zelená škola s prioritnou témou Voda.

Regionálna koordinátorka Mgr.Jana Koťková spolu s hodnotiteľom konzultantom Ing. arch. Róbertom Sekulom sa stretli s koordinátormi Zelenej školy SSUŠAT Mgr. Adelou Vrbovou, Mgr. Jánom Mózerom a členmi kolégia.

Následne návštívili pani zriaďovateľku a riaditeľku, ktorá je riadiacim pracovníkom kolégia Zelenej školy, kde vyhodnotili prácu našej školy a zosumarizovali jej výsledky.

Stretnutie hodnotiteľov s koordinátormi Zelenej školy sa zavŕšilo v Cik Cak centre, kde práve prebieha výstava s názvom Spýtaj vody, na ktorej sú inštalované artefakty študentov našej školy.

Deň Zeme 2015