festival animovanej tvorby
10. výročie Animofest 2015
Koniec šk. roka
CREATE vyhral 1. miesto
Maturitné vysvedčenia 2015
Kontrola - Zelená škola
Vernisáž - Spýtaj sa vody
Deň Zeme 2015
Erasmus Plus beseda
Odborná stáž Erasmus
Stena lásky v OC Central
Návšteva učiteľky z Fínska
Výmenný pobyt Erasmus
vo Fínsku
15.výročie školy
Zasadnutie štud. rady
Imatrikulácie prvákov
DOD 2014
Návšteva útulku
Kalendár 2015
Otvorenie 2014/2015