Animofest 2017
Slávnostné vyraďovanie absolventov 2017
Praktická časť odbornej zložky maturít 2017
Prednáška o vodiacich psoch
Kontrola Zelenej školy
Reportáž TVBA z vernisáže Zelenej školy
Čistenie chorvátskeho ramena
Vernisáž Zelenej školy
Talentové skúšky 2017
Naši jubilanti
Svetový deň vody
Hviezdoslavov Kubín II
Prezentácia V. Rubulis
Lyžiarsky výcvik 2016/2017
Hviezdoslavov Kubín
EXPERT Geniality Show
Recitačná Súťaž
Kalendár 2017
PF 2017
Sadenie 2016
D.O.D. 2016
Imatrikulácie 2016
ZOO - Zelená škola
Pedag. Kolektiv 2016
Otvorenie š.roku 2016/2017