3D tlačiareň
Škola  v januári 2016 zakúpila 3D tlačiareň – 3D Factories EasyMaker - za účelom ďalšieho rozvoja zručností študentov študijného odboru, a to v oblasti trojrozmerného (3D) navrhovania objektov. 

Princíp činnosti: 3D tlačiareň podľa digitálnej predlohy objektu vytvorenej v programe 3D Studio Max vytvorí jej hmotnú kópiu.

   Študenti SSUŠAT majú teraz možnosť previesť svoje virtuálne návrhy do reality. Tlačiareň modeluje strunou z ekologickej PLA alebo ABS plastu, ktorý taví a nanáša vo vrstvách na podložku. Výsledný objekt je presný a po vychladnutí aj dosť pevný.

3D tlačiareň sa najčastejšie sa využíva v nasledujúcich oblastiach:
 • filmový priemysel

 • automobilový priemysel

 • marketing, reklama a predaj

 • odevný priemysel

 • dizajn a umenie

 • reality

 • stavebníctvo, architektúra a urbanizmus

 • modelárstvo

 • medicína

 • archeológia a múzejníctvo

 • veda

 • a iné

3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren 3d tlaciaren