Uplatnenie absolventov animovanej tvorby v praxi


Absolventi animovanej tvorby SSUŠAT sú vybavení vedomosťami a znalosťami potrebnými pre priamy vstup do praktickej tvorby v mediálnej, reklamnej, ale aj filmovej oblasti. Mnohí naši absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých školách u nás aj v zahraničí, iní sa hneď uplatnia na trhu práce v reklamných agentúrach, postprodukčných či grafických štúdiách. Podieľajú sa na mnohých televíznych hraných seriáloch postprodukciou, ale aj na reklamných kampaniach prestížnych firiem. Uplatnenie nachádzajú i v zahraničí a to najmä vďaka znalosti najmodernejších programov v oblasti 3D modelovania, animácie, strihu a ovládaniu unikátneho systému Motion Capture, ktorý používajú najväčšie zahraničné produkčné štúdiá pre svoje filmy. Keďže štúdium animovanej tvorby v sebe obsahuje aj dôraz na výtvarnú prípravu, mnohí absolventi sa venujú tvorbe ilustrácii či dizajnu v grafických štúdiách. V absolventoch budujeme vzťah ku kultúre a mnohí sa angažujú v organizovaní festivalov, managemente kultúry, distribúcii filmov a v mediálnom marketingu.