Mgr. Jana Šifrová – slovenský jazyk a literatúra, biológia
Mgr. Robert Barok – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, občianska náuka
Mgr. Erika Gerbócová – dejiny výtvarnej kultúry, dejepis
Mgr. Ivana Korenková – dejiny výtvarnej kultúry, ekonomika
Mgr. Silvia Kramariková – anglický jazyk
Mgr. Adam Frank – anglický jazyk
Mgr. Eleonóra Šmídová – informatika, matematika
Ing. arch. Jaroslav Baran – klasická animácia a prax, dramaturgia a scenáristika
Ing. Karol Holubčík – klasická animácia a prax, dramaturgia a scenáristika
Mgr. art. Tomáš Danay – informatika(Adobe After Effects)
Ján Drobný – počítačová animácia a prax (3Ds MAX, Motion Capture)
Mgr. art. Mgr. Dušan Blahút, PhD. – počítačová animácia a prax (3Ds MAX)
Ing. Štefan Kováčik – počítačová animácia a prax (3Ds MAX,Maya, Motion Capture)
Mgr. Matúš Blšťák – počítačová grafika a prax (Toon Boom), dejiny anim. filmu
Ing. Miloš Černý – počítačová animácia a prax (3Ds MAX)
BcA. Matej Mazák – informatika (Adobe After Effects)
Mgr. art. Martin Král – figurálne kreslenie, počítačová grafika a prax (Photoshop)
Mgr. art. Lukáš Freytag – figurálne kreslenie
Mgr.art. Ivana Svetkovská – výtvarná príprava
Mgr. Lucia Halimovič – počítačová grafika a prax
Mgr. art. Daniela Schredlová - výtvarná príprava
Mgr. Katarína Lazarová – výtvarná príprava, výtvarný ateliér
Mgr. Staša Samoukovič – výtvarná príprava, výtvarný ateliér
PaeDr. Ľubica Ondrejová – telesná a športová výchova
Mgr. Marián Paliatka – telesná a športová výchova
PhDr. Viera Suchomerová – náboženská výchova