Študijný odbor Animovaná tvorba je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby mediálneho priemyslu. Súčasťou štúdia je zvládnutie grafických, animačných a postprodukčných programov Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Flash, CTP a Anime studio. Pre budúce uplatnenie absolventov je predovšetkým dôležité zvládnutie počítačových modelovacích programov 3D studio Max, Mudbox a Autodesk Maya v kombinácii so systémom Motion Capture (20 kamerový animačný systém zachytávajúci reálny pohyb postáv).
Pri štúdiu sa kladie dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenie v konkrétnych zadaniach. Učebný plán je flexibilne prispôsobovaný aktuálnym trendom, potrebám praxe a technickému vývoju v danom odbore. Študenti si osvojujú znalosti z oblasti tvorby animovaného filmu, technológií spracovania filmu, strihu, zvukovej skladby a následne tieto znalosti uplatňujú vo svojej tvorbe. Veľký dôraz sa kladie aj na výtvarnú prípravu. Študenti sa učia zvládať kresbu i modelovanie v priestore a v čase z hľadiska princípov animácie.
Cieľom štúdia animovanej tvorby je ovládať technické a technologické postupy animácie v praxi, vyjadriť svoje pocity filmovou rečou, získať prvky vlastného výtvarného videnia, ovládať celkovú realizáciu animovaného filmu od námetu až po záverečnú postprodukciu a celkovo pripraviť študenta na vstup do profesionálneho prostredia.
Garanti študijného odboru      Pedagogický zbor

Ing. arch. Jaroslav Baran bol dlhoročným členom tvorivých štábov v Štúdiu animovaných filmov Bratislava – Koliba a aj posledným riaditeľom tohto štúdia. Je prvým školiteľom animácie na Slovensku, usporiadal animačné workshopy nielen na Slovensku, ale aj v Portugalsku, Francúzku a Japonsku. Je členom Grantovej komisie AF MK SR a AVF, komisie pre mediálnu výchovu MK SR a členom AWG ASSIFA. Spolupracoval na 4 vysokoškolských absolventských, alebo bakalárskych filmoch a bol vedúcim cca. 150 detských filmov. Ako animátor, hlavný animátor, alebo režisér sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2002 v širšom výbere nominovaný na Oscara, ďalej King Macius (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), Pravdivý príbeh Baróna Prášila,…132 animovaných filmov, televíznych seriálov – Rytier Malíček, Bruno a Benjamín, Mediálni špióni, Pán Toti, všeobecne známy Jurošík, Krasulienka (Luxemburg), Flitze (ZDF, Nemecko), Litle Penguin (King Roll, UK), Kuliočko (Ebyhome video, UK, Animax), Malý kráľ Matúš (Poľsko, Nemecko, Francúzsko), Wiesendetektive (Nemecko),… a desiatok reklám v domácej aj v zahraničnej produkcii. Režisér a výtvarník mimoriadne úspešného animovaného seriálu OVCE, ktorý získal 9 ocenení doma aj v zahraničí.
Absolvoval SVŠT v Košiciach.Študoval VŠMU Bratislava odbor Animovaná tvorba. Pôsobil ako animátor a režisér v Slovenskej filmovej tvorbe Koliba. V roku 1996 získal cenu filmových novinárov. Ako režisér, výtvarník a animátor spolupracuje na tvorbe reklám: Coca-cola, Milka, Mainl, T-mobil, OMV... Spolupracuje so štúdiami v celej Európe: Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko...Pracoval ako charakter animátor na Tv serii Mr. Bean, Kipper, Angelina Ballerina, Meg a Mog...Ako režisér a animátor vytvoril pre Bavorskú televíziu 50 krátkych spotov. Spolupracoval na výrobe videoklipov a večerníčkových seriálov, z ktorých mnohé získali ocenenia: Zlín, cena IAFF New York... Venuje sa vlastnej, volnej tvorbe a vedie štúdio animovaného filmu Griffel. Svojou tvorbou garantuje odbor Animovaná tvorba a vyučuje predmet Klasická animácia.
Ukončil fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda Trnava, kde v súčastnosti pôsobí ako pedagóg. 3D animácií a vizualizácia, ako aj grafike sa venuje už viac ako 20 rokov. Vytvoril a spolupracoval na viacerých televíznych reláciach, videoklipoch, reklamných spotoch a zvučkách. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vyučuje predmet počítačová animácia, program 3D Studio MAX, after effect a motion capture.
Je absolventom SSUŠAT v odbore animovaná tvorba. Vysokoškolské štúdium ukončil na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore Pedagogika výtvarného umenia. Spolupracoval na tvorbe animácií pre film Jurošík. V roku 2009 získal čestné uznanie na Animofeste za svoj krátky animovaný film Krása života. Na našej škole vyučuje predmety Klasická ručne kreslená animácia, Výtvarná príprava, Informatika, počítačová animácia a prax, konkrétne programy Adobe Flash, Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator.
Mgr. art. Tomáš Danay je absolventom SSUŠAT a VŠMU, odbor animácia. Počas štúdia na vysokej škole pracoval v postprodukčnom štúdiu Blue Faces na rôznych reklamných spotoch zo Slovenska, Českej Republiky, Švédska, Ameriky, Rakúska (ČSOB, VÚB, O2, Nike, Raiffeisen apod.) a na rôznych celovečerných Hollywoodskych filmoch ako napr. Zelený Sršeň (The Green Hornet), Šmolkovia (The Smurfs), Čierne Zlato (The Black Gold) a mnoho ďalších. So svojím absolventským filmom Pán Mrkva vyhral študentský filmový festival Áčko 2013 za najlepší animovaný film, druhé miesto na medzinárodnom študentskom festivale v Tel Avive a je držiteľom tvorivej prémie Igric 2014. Jeho film Pán Mrkva bol vybraný ako predfilm počas Bažant kinematografu 2014 s ktorým pochodil mnoho miest na Slovensku. Rovnako bol premietaný na mnohých domácich aj zahraničných filmových festivaloch, napríklad na Slovensku, v Českej Republike, v Rumunsku, v Izraeli, v Kanade, vo Francúzsku, v Brazílii, v Južnej Kórei, či v Indonézií. Od roku 2010 pracuje v dome umenia pre deti- v Bibiane, kde je vedúcim animačných workshopov pre deti. V roku 2013 začal pracovať ako freelancer na rôznych animačných, grafických a fotografických zákazkách. V súčasnosti pripravuje vlastný animovaný seriál. Na škole učí počítačovú animáciu a prax a informatiku, konkrétne programy Photoshop, Flash, After Effects a Maya.
Vyštudoval priemyselný dizajn nábytku na Technickej univerzite vo Zvolene ale väčšinu svojho profesionálneho života pracoval s počítačovou grafikou. Má skúsenosti so širokým okruhom grafických programov pre rôzne špecializácie, hlavne v oblasti 3d grafiky. Okrem vizualizáciám sa venuje 3d animáciám a motion graphics. Vyučuje program 3ds Max.
Venuje sa počítačovej animácii a grafike po absolvovaní štúdijného programu Univerzita Animovanej Tvorby. Pracoval na projekte EÚ Big Picture Network, interaktívnom projekte „We are one body“. Vo voľnom čase jazdí ako spolujazdec v seriáli Rally SR vo farbách školy. V našej škole vyučuje predmet Počítačová animácia (3ds max).
Vyštudoval propagačné výtvarníctvo na Strednej umeleckej škole v Trenčíne a animovaný film na Ostravskej univerzite, kde vytvoril študentské filmy ako Záhradník, Vlkulka či Ikarus. Počas magisterského štúdia na vysokej škole pracoval ako učiteľ animovaného filmu na strednej škole Ave art v Ostrave. Rovnako aj ako asistent ateliéru animovanej tvorby na Ostravskej univerzite. Tvoril animované znelky a reklamy pre Ostravskú televíziu Fabex a príležitostne pracoval ako animátor/výtvarník pre QQstudio. Neskôr sa v Bratislave zamestnal ako animátor na filme Juraja Krumpolca a Igora Derevenca Hviezdny taxík, na celovečernom filme Lokal Filmis a na pripravovanom filme Srdce veže ako výtvarník. Popri tom sa venoval vlastnej tvorbe a spolupráci na videomappingových projektoch s občianským združením Trakt. Rovnako ste mohli vidieť jeho inštalácie s názvom Oživlá na Bielej noci 2016 v Bratislave a Košiciach. Tretie Oživlo ožilo na barbakane v Banskej Bystrici počas Festivalu svetla a tieňa 2017. Animoval taktiež interaktívnu hru pre Bienále ilustrácií 2015 a pre web EU2016 kde rozpohyboval ilustrácie slovenských aj zahraničných ilustrátorov. Od roku 2015 pracoval ako grafický designér pre hernú spoločnosť Pixelfederation. V súčasnosti pracuje ako animátor na vznikajúcich animovaných seriáloch. V neposlednej rade sa venuje aj ilustrovaniu. Jeho autorské flaše bolo možné vidieť a vyhrať v kampani organizovanej Absolut Vodkou.
Vyštudoval fakultu informačných technológií na VÚT v Brne. Pracuje ako 3D Character animátor v hernom priemysle už 7 rokov. Aktuálne v hernom štúdiu Bohemia Interactive, predtým v Cauldron s.r.o., kde sa podieľal celkovo na šiestich vydaných aj nevydaných tituloch. Z nich známejšie napríklad DayZ alebo Vigor. Je spoluautorom dvoch mobilných aplikácií so spoločným množstvom stiahnutí 500 000. Freelancuje ako motion graphics dizajnér a 3D animátor a je tvorcom vzdelávacieho YouTube kanálu venovanému animácií. V našej škole vyučuje program 3ds Max.

8259 M ANIMOVANÁ TVORBA

Stiahni prihlášku