Záujmové krúžky
1.Anglický jazyk – konverzáciaMgr. Zuzana Hubáčovápondelok
14:40-15:25
streda
13:45- 14:30
607
2 hodiny/týždeň
2.Anglický jazyk – gramatikaMgr. Silvia Kramarikovápondelok
14:00-15:30
509
2 hodiny/týždeň
3.Voľná kresba I.Mgr. art. Martin Králstreda
14:40-16:15
102
2 hodiny/týždeň
4.Voľná kresba II. (príprava na VŠ) Mgr. art. Lukáš Freytagštvrtok
16:15-17:05
510
2 hodiny/týždeň
5.Astronomický krúžokBc. Peter KráčalíkStreda
17:30-19:00
307
2 hodiny/týždeň
6.Zelená škola I.Mgr. Erika Gerbócováštvrtok
14:00-15:30
202
2 hodiny/týždeň
6.S trendmi súčasného umeniaMgr. art. Soňa Bergendiovápondelok
14:00-15:30
202
2 hodiny/týždeň
6.IllustratorMgr. Lucia Halimovičstreda
14:00-15:30
202
2 hodiny/týždeň
9.Školský Internetový ČasopisMgr. art. Štefan Kubovič

102
2 hodiny/týždeň