Záujmové krúžky
1.Anglický jazyk – gramatikaMgr. Silvia KramarikováStreda
13,45 - 15,45
4.B
2 hodiny/týždeň
2.Anglický jazyk – konverzáciaMgr. Adam FrankPondelok
14,40 - 16,40
1.A
2 hodiny/týždeň
3.Voľná kresba I.Mgr. art. Martin KrálA: Piatok
14,00 - 16,00
FIK2
B: Streda
15,30 - 17,30
FIK2
2 hodiny/týždeň
4.Ručná grafika Mgr. art. Lukáš Freytag Štvrtok
14,40 - 16,40
VYP2
2 hodiny/týždeň
5.Astronomický krúžokBc. Peter KráčalíkStreda
17,30 - 19,00
4.B 107
2 hodiny/týždeň
6.Zelená škola Mgr. Erika GerbócováStreda
14,40 - 16,40
3.B
2 hodiny/týždeň
7.Dizajn počítačových hierIng. Štefan KováčikA: utorok
14,40 - 16,40
trieda
B: streda
15,30 - 17,00
KRKA1
2 hodiny/týždeň