Záujmové krúžky
1.Anglický jazyk – gramatikaMgr. Silvia Kramarikovápondelok
14,35 - 15,20
2.B 610
streda
14,35 -15,20
1.B 213
2 hodiny/týždeň
2.Anglický jazyk – konverzáciaMgr. Zuzana HubáčováŠtvrtok
13,45 - 15,15
4.B 107
2 hodiny/týždeň
3.Voľná kresba I.Mgr. art. Martin Králutorok
15,30 - 17,00
FIK 2 501
2 hodiny/týždeň
4.Voľná kresba II. (príprava na VŠ) Mgr. art. Lukáš Freytagštvrtok
15,30 - 17,00
FIK 1,2 501,510
2 hodiny/týždeň
5.Astronomický krúžokBc. Peter KráčalíkStreda
17,30 - 19,00
4.B 107
2 hodiny/týždeň
6.Zelená škola I.Mgr. Erika GerbócováUtorok
14,40 - 16,10
3.B 509
2 hodiny/týždeň
7.S trendmi súčasného umeniaMgr. art. Soňa Bergendiovápondelok
15,30 - 17,00
VYP 1 608
2 hodiny/týždeň
8.IllustratorMgr. Lucia Halimovičstreda
15,30 - 17,00
PA 5 503
2 hodiny/týždeň
9.Internetový časopisMgr. art. Kubovič ŠtefanPondelok
13,45 - 16,15
PA 3 313
2 hodiny/týždeň