Vážení rodičia a priaznivci
Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby
Prosíme Vás o prispenie 2 % z Vašich daní za kalendárny rok 2017 pre Občianske združenie Školy animovanej tvorby, ktoré je zriadené pri našej škole a ktoré tieto prostriedky používa na rozvoj kultúrneho, telovýchovného, vzdelávacieho a poznávacieho obzoru študentov našej školy, ako aj na zakúpenie učebných a športových pomôcok.

Ako poukázať 2% z daní

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

• do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
• do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Zamestnanci (daňové priznanie podáva zamestnávateľ):
1. Do 15. februára 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (minimálne 3,32 €).
3. Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
4. Do oddielu – údaje o prijímateľovi uveďte:
IČO: 30792096
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Školy animovanej tvorby
Sídlo – ulica: Vlastenecké námestie
Číslo: 1
PSČ: 85101
Obec: Bratislava

Podnikatelia (osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama):
1. Vypočítajte si 2 % z Vašej dane, musí to byť minimálne 3,32 € pri fyzickej osobe, resp. 8,30 € pri právnickej osobe. Tlačivá daňového priznania už obsahujú kolónky na poukázanie 2 % z dane prospech prijímateľa. Potrebné údaje pre ich vyplnenie sú uvedené vyššie.
2. V termíne stanovenom pre podanie daňového priznania doručte vyplnené daňové priznanie na Daňový úrad a v tomto termíne je treba aj zaplatiť daň z príjmov.
Ďakujeme

Vedenie SSUŠ animovanej tvorby

Stiahnuť formulár