Vážení rodičia a priaznivci
Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby
Prosíme Vás o prispenie 2 % z Vašich daní za kalendárny rok 2015 pre Občianske združenie Školy animovanej tvorby, ktoré je zriadené pri našej škole a ktoré sa tieto prostriedky používa na rozvoj kultúrneho, telovýchovného, vzdelávacieho a poznávacieho obzoru študentov SSUŠAT, ako aj na zakúpenie učebných a športových pomôcok.

A. Postup krokov pre zamestnancov:

1. Do 15.2.2016 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. 2. Z Potvrdenia si vypočítajte 2 % z Vašej dane (musí to byť minimálne 3,32 €) 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane podľa predtlače (Daňové úrady akceptujú obidve formy tlačív) a Vyhlásenie spolu s Potvrdením pošlite/doručte najneskôr do 30.4.2016 Daňovému úradu podľa svojho bydliska.

4. Do oddielu – údaje o príjímateľovi uveďte:
IČO: 30792096
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Školy animovanej tvorby
Sídlo – ulica: Vlastenecké námestie
Číslo: 1
PSČ: 85101
Obec: Bratislava

B. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie, resp. pre právnické osoby

1. Vypočítajte si 2 % z Vašej dane, musí to byť minimálne 3,32 € pri fyzickej osobe, resp. 8,30 € pri právnickej osobe. Tlačivá daňového priznania už obsahujú kolónky na poukázanie 2 % z dane prospech prijímateľa. Potrebné údaje pre ich vyplnenie sú uvedené vyššie (časť A, bod 4.) 2. V termíne do 31.3.2016 doručte vyplnené daňové priznanie na Daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


Ďakujeme

Vedenie SSUŠ animovanej tvorby

Stiahnuť formulár