Vážení rodičia a priaznivci
Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby
Aj za zdaňovacie obdobie roka 2018 máte možnosť nasmerovať 2 % z Vašich daní pre Občianske združenie Školy animovanej tvorby, ktoré je zriadené pri našej škole a ktoré tieto prostriedky používa na rozvoj kultúrneho, telovýchovného, vzdelávacieho a poznávacieho obzoru študentov našej školy, ako aj na zakúpenie učebných a športových pomôcok.

Ako poukázať 2% z daní

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Zamestnanci (daňové priznanie podáva zamestnávateľ):
1. Do 15. februára 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré musí byť na tlačive predpísanom Finančnou správou SR. 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (minimálne 3,32 €), ktorú si vypočítate z Potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa. 3. Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte obidve tlačivá daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 4. Do oddielu – údaje o prijímateľovi uveďte:

IČO: 30792096
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Školy animovanej tvorby
Sídlo – ulica: Vlastenecké námestie
Číslo: 1
PSČ: 85101
Obec: Bratislava

Podnikatelia (alebo fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama):
1. Vypočítajte si 2 % z Vašej dane, musí to byť minimálne 3,32 € pri fyzickej osobe, resp. 8,30 € pri právnickej osobe. Tlačivá daňového priznania už obsahujú kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Potrebné údaje pre ich vyplnenie sú uvedené vyššie.
2. V termíne stanovenom pre podanie daňového priznania doručte vyplnené daňové priznanie na Daňový úrad a v tomto termíne je treba aj zaplatiť daň z príjmov.

Dôležité termíny:
do 31. marca 2019 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2019 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vykoná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Ďakujeme
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Občianske združenie Školy animovanej tvorby


Stiahnuť formulár