1. Bohúňova paleta 2004 – VIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
  zlatý diplom – DENISA MALOVCOVÁ, SIMONA WEISSCHLENEROVÁ
  strieborný diplom – ZUZANA STREMPEKOVÁ, FILIP ROZMAN
  bronzový diplom – SAMUEL DUŠA
 2. SLOVAKPRIX Multimedia 2005 – 1. miesto v kategórii: Špeciálna cena pre stredoškolákov
  Cena prezidentky Nadácie Sovička Zdenky Kukanovej
 3. Prečo som na svete rád/rada 2005 – celoštátna výtvarná súťaž s protidrogovým zameraním
  2. miesto – VERONIKA MIŠKOVIČOVÁ
  3. miesto – ADAM HUSÁR
 4. Elektronické tablo – celoštátna súťaž o najlepšie elektronické tablo
  1. miesto – 4.A trieda
 5. ORANGE – celoštátna fotografická súťaž pre stredné školy
  1. miesto - SIMONA WEISSCHLENEROVÁ
 1. Olympiáda z anglického jazyka
  Našu školu reprezentoval JURAJ KADLEČÍK, 3.B – 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole
 2. EURÓPA V ŠKOLE – medzinárodný projekt, písomné a výtvarné práce na tému - Aká budeš Európa v budúcnosti?
  ADAM BRNA, 3.B – Európa, spoločné dielo 1,2 (plagát)
  MAREK POLAKOVIČ, 2.B – Aká budeš Európa 1, 2 (plagát)
  MARIÁN DROBNICA, 2.B – Aká budeš Európa 1, 2 (plagát)
  Všetci traja získali za svoje práce ocenenia, ktoré si prevzali s pedagógmi 15. 5. 2006 v Zrkadlovej siene Primacionálneho paláca o 11.00 hod. Víťazi sa za odmenu zúčastnia medzinárodného workshopu v Nemecku (Brna) a v Rakúsku (Polakovič)
 3. JUNIOR INTERNET
  KRISTÍNA MARCINOVÁ, 1. - 3. miesto v kategórii Junior Webb do16 rokov
 4. MLADÝ GÉNIUS – vedomostná súťaž
  Certifikáty vynikajúcich riešiteľov získali:
  Zlatý - MÁRIA GELINGEROVÁ 4.A, NATÁLIA RAKOVÁ 4.A, VLADIMÍRA BOLIČKOVÁ 2.B
  Strieborný - ADAM NEDBAL 4.A, SAMUEL DUŠA 4.A, ADELA ŽÁKOVÁ 3.B, ŠIMON KOŠTÁL 3.B, ŽANETA LIPTÁKOVÁ 2.B, JÚLIA KRAVECOVÁ 1.B, FILIP HADAČ 1.A
  Bronzový – NATÁLIA HÁJKOVÁ 1.B, SIMONA SIČÁKOVÁ 1.B, MARTIN JURČÍK 1.B, ĽUDOVÍT HORNÝ 1.B
 5. PREČO SOM NA SVETE RÁD, RADA – výtvarná súťaž s protidrogovým zameraním
  5. Júna si v priestoroch Národnej rady SR na bratislavskom hrade prevzali ocenenia:
  NATÁLIA KUCHÁROVÁ – koláž
  MAREK POLAKOVIČ - plagát
 1. Násilí kolem nás – medzinárodná súťažná výstava prác študentov stredných škôl v Prahe
  Kresba: 2. miesto – V.Boličková, 3. miesto – M.Mitošinková
 2. Medzinárodná súťaž GENIUS LOGICUS
  Certifikát vynikajúci medzinárodný riešiteľ – V.Boličková, 3.B
  Certifikát vynikajúci riešiteľ – Ž.Liptáková 3.B, Z.Bobríková 1.A, M.Čechovič 1.A, K.Duran-Bašták 2.A, Z.Nemcová 2.A, E.Tomovičová 2.B, K.Križániová 1.B
  Certifikát veľmi dobrý riešiteľ – 11 žiakov
  V súťažnom kole sa umiestnilo v prvej stovke 23 našich žiakov
  Dňa: november 2006 – máj 2007, 3 kolá, zúčastnení – 35 žiakov
 3. Matematický klokan – súťaž
  Vynikajúce umiestnenie: 1. - 9. miesto (zo 4136 súťažiacich) - Ž.Liptáková 3.B
  1.- 12. miesto (zo 6641 súťažiacich) – M.Dužek 2.A
  12.- 16. miesto (zo 4136 súťažiacich) – V.Boličková 3.B
  Naša škola sa umiestnila na 8. mieste z 238 stredných škôl v SR, 18 žiakov našej školy získalo najvyššie ocenenie 5 klokanov
 4. Olympiáda z AJ
  Kristína Marcinová, 1.A - 1.miesto v obvodnom kole, 1.miesto v krajskom kole, 3.miesto v celoslovenskom kole
 5. JUNIOR INTERNET – internetová súťaž
  1.miesto v kategórii INTERNET DIZAJN - Kristína Marcinová, 1.A
 6. PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA – 13. ročník celoštátnej výtvarnej súťaže
  2. miesto – František Michalových, 2.B
  3. miesto – Eva Hudáková, 2.A
 1. DaRujDAR – súťaž o najlepšie umelecké dielo na tému: darcovstvo, obdarovávanie, ľudomilstvo, charita (október 2007)
  2.miesto - Róbert Holba
  3.miesto - Marica Baranovičová
 2. Net-music
  1. miesto – Michaela Habová, 3.A
 3. Dielo tvojich rúk“ – celoslovenská prehliadka a súťaž vo výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore, ktorú poriadala pod záštitou MŠ-SR Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topolčanoch.
 4. ANIMOFEST 2008 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
  miesto – Galéria, Jakub Ježík
 5. Genius Logicus
  Najvyššie ocenenie získali:
  Michal Dúžek, 3.A - Vynikajúci medzinárodný riešiteľ
  Vladimíra Boličková, 4.B- Vynikajúci riešiteľ
  Eva Pifková, 1.A - Vynikajúci riešiteľ
  Najvyššie ocenenie Zlatý certifikát získali:
  Michal Dúžek, 3.A
  Katarína Križániová, 2.B
  Michaela Pavlíková, 2.A
  Erika Michelová, 2.A
 6. Matematický klokan
  Naša škola sa umiestnila na 6.mieste z 252 stredných škôl v SR.
 7. LOGO 2008 – 1. medzinárodné súťažné bienále
  3. miesto – Lukáš Papiernik
 1. Olympiáda z anglického jazyka
  2.miesto v krajskom kole, Simona Nahálková
 2. Európa v škole – medzinárodný projekt
  2.miesto - Martin Schulte
  3.miesto - Richard Mihál
 3. PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou
  Mimoriadne ocenenie - Barbara Kršková 1.B
 4. Celoslovenská vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“
  Bratislavské kolo - Eva Pifková, 4.miesto
 5. ANIMOFEST 2009 - Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
  1. cena: Párnokopytník - Michal Dúžek, Jozef Malacký
  3. cena: Mucha - Iveta Tichá, Filip Krupa
 6. Igric 2009
  Branislav Holý - tvorivá prémia Filmového a novinárskeho zväzu za film Cesta
 1. Informatický bobor
  Lucia Fialová, 2B – víťazka kategórie Junior
 2. Perex, a.s. - Denník pravda - súťaž o najlepšie PF pohladnice
  10 vybraných návrhov na PF pohľadnice od žiakov 4.B
 3. Súťaž o logo programu „Školské mlieko“ (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)
  Marcel Lacko, 2B
 4. Olympiáda z anglického jazyka
  Roberta Spiegelová, 3B – 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole (kat.2D)
 5. Európa v škole
  Veronika Dovalová, 2B – cena za výt. a multimed. tvorbu - 3. miesto v kraj. kole
  Tamara Jelenáková, 2B – cena za výt. a multimed. tvorbu - 1.miesto v krajskom kole a najvyššie ocenenie v celoslovenskom kole
 6. Junior Internet
  Linda Vlachová, 2B - 3. miesto v kategórii Junior Design + zvláštne ocenenie
 7. Exam - Matematický klokan
  Úspešní riešitelia – Viktor Kantner, Martin Husár
 8. Hviezdoslavov Kubín
  Ivana Kvaššayová, 3.B – 2. miesto v prednese prózy
  Veronika Lackiová, 2.A – čestné uznanie v prednese poézie
 9. Súťaž o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému "Quo vadis homo sapiens"
  František Michalovích, 1. miesto
 10. Bienále LOGO 2010
  Ján Ziman, 3. miesto v študentskej kategórii za prácu s názvom UAT GRAPHIC
 11. Etiketa na osviežujúci sýtený nealkoholický nápoj
  1.miesto – Mário Budinský, 1.PMŠ
 12. UAT Graphic 2010 - 1. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Dizajn manuál MAS – Martin Schulte
  2. cena: CD DVD box LAGGER – Mário Čechovič
  3. cena: Produktový dizajn, oblečenie MELT ICE – Barbora Váradyová
  Zvláštna cena poroty: Reklamná kampaň ASTROPOLIS – Roman Priščák
  Čestné uznanie: Dizajn manuál IMAGIRO – Matej Chudíka
  Čestné uznanie: Časopis SPEED WORLD – Andrej Karnok
 13. ANIMOFEST 2010 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl, Bratislava
  1. Cena a Cena diváka: Alegria - Zuzana Bobríková
  2. Cena: V tme – Slavomíra Ábelová
  Čestné uznania: Život papiera – Róbert Hruška
  Čestné uznania: Ušaté záležitosti – Michaela Pavlíková
  Čestné uznanie: Svet bábik – Anastázia Volárová
  Čestné uznanie: Wonder Calling – Eleonóra Stanková
 1. Olympiáda z anglického jazyka
  Denisa Šafranková , 1. miesto v obvodnom kole
  Denisa Šafranková , 2. miesto v krajskom kole
 2. PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA 2011
  Celoštátna tematická výtvarná súťaž s protidrogovým zameraním
  Wawrinský Kristián, Cena riaditeľa odboru Koordinácie protidrogovej stratégie
  Úradu vlády Slovenskej republiky
 3. Dielo tvojich rúk - Celoslovenská výtvarná súťaž
  Michal Celmar, Čestné uznanie v kategórii stredné umelecké školy
 4. Európa v škole – medzinárodný projekt
  Krajské kolo
  1.miesto – Henriete Ösziová
  2.miesto – Júlia Masaryková
  2.miesto – Simona Jančurová
  Celoslovenské kolo
  najvyššie ocenenie - Henriette Ósziová 2.B – „Pomáhať srdcom“
  cena - Júlia Masaryková 2.B – „Pomoc v núdzi“
 5. Šanca modrému Dunaju – medzinárodná súťaž
  1.miesto v kategórii video sekcia - Emília Rudinská
 6. Figurálna kresba 2011
  Matej Kaminský, Čestné uznanie
 7. Celoslovenská súťaž o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému Evolúcia
  3. cena – Natália Psotová
 8. Fotozážitky s pamiatkami – celoslovenská fotografická súťaž
  Claudia Haláčová, 3.A – „Slovenské národné divadlo“, umiestnenie v prvej štvorke víťazných
  vybraná práca Tomáša Beláka, 3.A - Dóm sv. Martina
 9. Kozmos a ja – súťaž o najlepšiu prácu pri príležitosti 50. výročia prvého letu do vesmíru
  1. miesto v kategórii počítačová grafika – Dominik Herceg – „Space hotel“, multimediálna prezentácia
 10. A chance for the blue Danube – medzinárodná súťaž o najlepšie video s ekologickou tématikou – delta Dunaja, Rumunsko
  Ocenenie: Emília Rudinská - RIEKA ŽIVOTA
 11. Celoslovenská súťaž o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému Evolúcia
  3. cena – Natália Psotová
 12. 5.Fotozážitky s pamiatkami – celoslovenská fotografická súťaž
  Claudia Haláčová, 3.A – „Slovenské národné divadlo“, umiestnenie v prvej štvorke víťazných fotografií a ešte bola vybraná práca Tomáša Beláka, 3.A - Dóm sv. Martina
 1. Olympiáda z anglického jazyka
  Denisa Šafranková , 1. miesto v obvodnom kole
 2. PREČO SOM NA SVETE RÁD / RADA 2012
  Celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou
  Vladimír Krajňák 1.A , 1. miesto
  Lucia Sokolová 2.A , Mimoriadna cena
 3. Figuarálna kresba 2011 Trenčín
  Čestné uznanie - Matej Kaminský, 4.A
 4. Fotografia Academica 2012
  Postup do užšieho výberu - Lukáš Matulík, Daniel Štrauch, 1.A
 5. Logo pre Bratislavský klub turistov<br /> 1. miesto - Tatiana Husárová, 2.A
 6. Fotografická súťaž „Jarné dotyky“
  1.miesto - Michal Mana, 1.PMŠ
 7. Klasici v komixe
  2. miesto - Adriana Ducháčková
 8. ANIMOFEST 2012 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl, Bratislava
  Best of 2006 – 2012: Zuzana Bobríková - Alegria
  1. cena a Cena diváka: Agáta Bolaňosová - Bzukot lásky
  2. cena: Andrea Jacevičová - Premena
  Čestné uznanie: David Fabian - Rovnováha
 9. UAT Graphic 201 - 3. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Jaroslava Karnoková - Kniha
  3. cena: Viktória Bitterová - Dizajn manuál
  Zvláštna cena poroty: Barbara Kršková - Reklamná kampaň
  Čestné uznanie: Matej Gál - Reklamná kampaňk
  Čestné uznanie: Michal Mikuš - Kritický dizajn
  Čestné uznanie: Marcel Lacko - Kritický dizajn
  Čestné uznanie: Tamara Jelenáková - Reklamná kampaň
  Čestné uznanie: Veronika Dovalová - CV, DVD box
  Čestné uznanie: Linda Vlachová - CV, DVD box
 10. UAT Photo 2012 – 2. ročník medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl
  3. cena: Tomáš Belák - Voľný výstavný súbor
  Zvláštna cena poroty: Nikola Kleinová - Voľný výstavný súbor
  Čestné uznanie: Ivana Kmecová - Voľný výstavný súbor
  Čestné uznanie: Claudia Haláčová - Voľný výstavný súbor
 1. Olympiáda v anglickom jazyku
  1. miesto v obvodnom a 2. v krajskom kole – Denisa Šafránková, 4.A
 2. Matematický Klokan: Čestné miesta
 3. Genius Logikus
  Kristína Furťová, 4.A – vynikajúci riešiteľ - percentil 83
 4. Prečo som na svete rád/a
  1. miesto v kategórii umeleckých škôl Patrik Hujo, 1.A – „Cigaretová múza“
 5. Zlínsky pes
  Agata Bolaňosová, 3.A – „LOVE BUZZ“, postup do užšieho výberu
 6. Fotozážitky s pamiatkami
  Ocenenie: Lukáš Matulík, 2.A – Dóm sv. Martina
 7. Fotosúťaž Pamiatky architektúry regiónu Bratislavy
  1. miesto Adam Kováč, 2.PMŠ
  3. miesto Lukáš Matulík, 2.A
 8. Bienále animovaného filmu BAB 2012
  David Fabián – ROVNOVÁHA, postup do užšieho výberu
 9. Animofest 2013 – 8. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl
  1. cena a Cena diváka: ŠKAREDUČKÝ – Filip Wavrinský
  2. cena: BEAR WITH ME – Agata Bolanosová
  Zvláštna cena poroty: HLINENÁ NÁDOBA – Matej Paulovič
  Čestné uznanie: ČIČA – Denisa Šafránková
 10. UAT Graphic 2013 - 4. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Informačný systém – Nikoleta Tóthová
  2. cena: Design manuál – Júlia Masaryková
  3. cena: Kniha – Karol Spevák
  Čestné uznanie: Design manuál – Michaela Džubanová
 11. UAT Photo 2013 – 3. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Lukáš Matulík
  2. cena: Michal Mana
  3. cena: Zuzana Gucmanová
  Čestné uznanie: Adam Kovač
  Ivana Kmecová
  Katarína Bukerová
2014