S S U Š A T
SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY
(ACADEMY OF ANIMATION)
Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava
IČO: 36 06 82 84
DIČ: 20 21 56 05 63
www.uat.sk
uat@uat.sk
tel.: 02 / 624 116 68
fax: 02 / 625 243 13
PR manager: Mgr. Zuzana Štochmalová: 0904 116 683
Sports hall (Pavel Hlubik, Marian Varka): 0902 839 376, 0911 974 291

AFTaM
AKADÉMIA FILMOVEJ TVORBY A MULTIMÉDIÍ


Assistents: Lucia Ďurkovičová, Mgr. Veronika Moravčíková
Technical support: Ing. Richard Petruš, Juraj Štefánik
0902 901 910