S S U Š A T
SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY
(ACADEMY OF ANIMATION)
Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava
IČO: 36 06 82 84
DIČ: 20 21 56 05 63
www.uat.sk
uat@uat.sk
tel.: 02 / 624 116 68
fax: 02 / 625 243 13
PR manager: 0904 116 683
Sports hall : 0902 839 376

AFTaM
AKADÉMIA FILMOVEJ TVORBY A MULTIMÉDIÍ