Uplatnenie absolventov filmovej tvorby v praxi


Absolventi študijného odboru 8294 M 01 Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih majú možnosť sa uplatniť vďaka znalostiam práce so špičkovou digitálnou technikou a najnovšími programami v širokom spektre profesii, napr. v reklamnej a mediálnej sfére, produkčných firmách či filmových a televíznych štúdiách ako kameramani, strihači, zvukári, asistenti produkcie, technickí pracovníci. Vzdelanie na SSUŠAT má presah aj do fotografického dizajnu, absolventi sa môžu zamestnať aj vo fotografických ateliéroch, grafických štúdiách, firmách, zaoberajúcich sa reklamným, módnym priemyslom.... Znalosťou technológií spracovania filmu, strihu a zvukovej skladby získajú absolventi danosti k vytváraniu širokého spektra diel (napr. video dokument, reklamný spot, videoklip, video-art, produktové videá, krátke filmy, atď.).
Absolventi majú tiež možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Bránu do sveta im otvárajú predovšetkým znalosti najnovších softvérov pre spracovanie filmu. Vzhľadom na to, že absolventi získajú komplexné vzdelanie v oblasti teórie umenia a špecifík estetiky audiovizuálnych a kinematografických médií, uplatnenie nachádzajú aj v oblasti filmovej kritiky, managementu médií, kreatívnych komunikačných stratégií a marketingu.