Mgr.Jana Šifrová – slovenský jazyk a literatúra, biológia
Mgr. Robert Barok – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, občianska náuka
Mgr. Erika Gerbócová – dejiny výtvarnej kultúry, dejepis
Mgr.art. Ivana Svetkovská – výtvarná príprava
Mgr. Ivana Korenková – dejiny výtvarnej kultúry, ekonomika
Mgr. Silvia Kramariková – anglický jazyk
Mgr. Adam Frank – anglický jazyk
Mgr. art. Peter Pokorný – ateliér audiovizuálnej tvorby, dramaturgia a scenáristika
Ing. arch. Jaroslav Baran - dramaturgia a scenáristika
Mgr. art. Róbert Szabó ArtD. - zvuková tvorba, audiovizuálna technika
Mgr. art. Matúš Zajac – obrazová tvorba, dramatugia a scenáristika, fotografická tvorba a prax
Mgr.art. Dávid Horinek – projekcie a rozbory, audiovizuálna technika
Monika Mahútová – ateliér audiovizuálnej tvorby
Mgr. Eleonóra Šmídová – informatika, matematika
Mgr. art. Daniela Schredlová – výtvarný ateliér
Mgr. Katarína Lazarová - fotografická tvorba a prax, výtvarný ateliér
Mgr. Lucia Halimovič - počítačová grafika a prax
Mgr. art. Martin Král – počítačová grafika a prax (Photoshop)
PaeDr. Ľubica Ondrejová - telesná a športová výchova
Mgr. Marián Paliatka - telesná a športová výchova
PhDr. Viera Suchomerová – náboženská výchova