Mgr. Monika Vodičková – slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Jana Šifrová – slovenský jazyk a literatúra, biológia
Mgr. Erika Gerbócová – dejiny výtvarnej kultúry, dejepis
Mgr. art. Martin Král – figurálne kreslenie, výtvarná príprava
Mgr. art. Lukáš Freytag - figurálne kreslenie, výtvarná príprava
Mgr. Ivana Korenková – dejiny výtvarnej kultúry, ekonomika
Mgr. Peter Slamka – anglický jazyk
Mgr. Silvia Kramariková – anglický jazyk
Mgr. art. Peter Pokorný - obrazová tvorba
Mgr. art. Simona Schurdáková - obrazová tvorba, DFRaT, dramaturgia a scenáristika, projekcie a rozbory, audiovizuálne technológie
Mgr. art. Róbert Szabó ArtD. - zvuková tvorba
Mgr. Eleonóra Šmídová – informatika, matematika
Mgr. art. Daniela Schredlová - výtvarná príprava
Mgr. Katarína Lazarová - výtvarná príprava
Mgr. art. Ivana Kvaššayová - výtvarný ateliér
Mgr. Lucia Halimovič - počítačová grafika a prax
Mgr.art. Simona Hojsíková – informatika, počítačová grafika a prax (InDesign)
Mgr. Marián Paliatka - telesná a športová výchova
PhDr. Viera Suchomerová – náboženská výchova