talentovky
Talentové skúšky
22.3.2019
  9,00 –   9,30
  9,30 – 11,00
11,00 – 12,30
12,30 – 13,00
13,00 – 15,00

Skúška pozostáva:
Voľná téma:Domáce práce:


Podmienky prijatia:
Informácie:Registrácia
Kresba zátišia podľa zostavenej predlohy
Kresba portrétu podľa živého modelu
Obedová prestávka
Voľná téma podľa vybraného študijného odboru

kresba zátišia, portrét, voľná téma
8259 M Animovaná tvorba - obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
8296 M Grafický dizajn - výtvarné riešenie: vytvorenie plagátu pre ZOO zjednodušením predlohy zvieraťa; téma zameraná na grafické myslenie
8297 M Fotografický dizajn - prvá stránka časopisu - vytvorené pomocou koláže
8298 M Odevný dizajn - návrhy šiat alebo kostýmu podľa zadanej témy
8294 M 01 Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih - obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
kresba, maľba, fotografia, film (CD, DVD,...), minimálne 20 domácich prác

úspešné vykonanie talentovej skúšky
tel: 02/6241 1668
fax: 02/6252 4313
www.uat.sk
uat@uat.sk
Školné:
150 EUR/mesiac
Zápisné:
250 EUR/ platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
Poplatok za talentovky: 20,- € (Žiaci, ktorí sa zúčastnili talentových skúšok v riadnom termíne a neboli prijatí, majú náhradné talentové skúšky zadarmo.)
Účastník talentových skúšok môže získať zo štyroch horeuvedených disciplín max. 80 bodov, tzn. 1 disciplína - max. 20 bodov. Na úspešné zloženie talentovej skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov.

talentovky

Naša škola poskytuje nadaným študentom hlavne z detských domovov a zo sociálne slabších rodín, ktorí si štúdium preukázateľne dovoliť nemôžu, možnosť absolvovať štúdium bezplatne.
Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže - SOŠ technická (Vranovská 2,Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný Domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú žiaci priamo na vybraný domov mládeže.
Internát na Peknej ceste - možnosť ubytovania v školskom roku 2019/2020.
Informácie o ubytovacom zariadení
Žiadosť o prijatie na internát na Peknej ceste