Študijný odbor 8294 M 01 Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby mediálneho priemyslu. SSUŠAT ponúka potrebné odborné vedomosti a znalosti výtvarnotechnického zamerania práce s kamerou, zvukom a strihom. Žiaci sa učia ovládať profesionálne počítačové programy, potrebné pre spracovanie obrazu a zvuku - Adobe Premiere Pro, Final Cut, Adobe Audition, Adobe After Effects, Adobe Flash a Adobe Photoshop. Súčasťou štúdia je zvládnutie zvukovej tvorby od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si práce s mikrofónom, možnosti počítačového spracovania zvuku a ich aplikáciou na konkrétne filmy. V obrazovej tvorbe ide o prácu s kamerovou technológiou v rôznych žánroch, prácu so svetlom, hĺbkou, farbou a pohybom. Dôraz sa kladie na zručností v profesionálnom prostredí ako kameraman s autorským prístupom. Strihová skladba sa zameriava na filmovú dramaturgiu a komerčnú audiovizuálnu tvorbu.
Cieľom štúdia je podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania filmového diela a celkové zvládnutie dramaturgie audiovizuálnej tvorby. Dôležitá je tu výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti.
Garanti študijného odboru      Pedagogický zbor

Ukončil fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda Trnava, kde v súčastnosti pôsobí ako pedagóg. 3D animácií a vizualizácia, ako aj grafike sa venuje už viac ako 20 rokov. Vytvoril a spolupracoval na viacerých televíznych reláciach, videoklipoch, reklamných spotoch a zvučkách. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vyučuje predmet počítačová animácia, program 3D Studio MAX, after effect a motion capture.
Študoval na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde absolvoval aj doktorandské štúdium, ktoré ukončil dizertáciou na tému: Zvukové majstrovstvo v digitálnom prostredí. Pracoval ako zvukový majster v Slovenskom rozhlase, neskôr v Slovenskej televízii a v rôznych postprodukčných spoločnostiach. V súčasnosti okrem zvuku sa venuje aj obrazovému strihu v STV. Ako zvukár alebo strihač spolupracuje na rôznych televíznych reláciách, animovaných filmoch a študentských filmoch. Na našej škole vyučuje Zvukovú dramaturgiu filmu (ZDF), softvér Samplitude a filmový strih v programe Canopus Edius.
Absolvent Filmovej fakulty VŠMU, Ateliéru strihovej skladby. Už popri štúdiu na vysokej škole sa venoval rôznym televíznym výrobám pre TV JOJ a RTVS (napr. Tajný sen, 2011 – strih; Na doskách, 2011 – strih; A predsa sa točí, 2014/15 – réžia, scenár). Spolupracoval ako režisér, strihač a fotograf na výrobe prezentačných materiálov, videí a videozáznamov (medzi inými napr. mBank, DNA Production, Vantage, Redhill production, Partners Group). V súčasnosti pôsobí ako doktorand na VŠMU, kde sa popri vývoji celovečerného dokumentárneho filmu venuje pedagogickej práci na bakalárskom stupni. Jeho hraný dokument Sací reflex (2013) bol nominovaný na Festivale Áčko za najlepší hraný film, Tieň pani P (2011) vyhral na Festivale Áčko cenu diváka za najlepší film a bol premietaný v multiplexoch Cinemax vo výbere filmov KOBYLKY a na rôznych filmových festivaloch (napr. Cinematik, 2012). Na našej škole vyučuje predmet Obrazová tvorba.
Vyštudovala propagačné výtvarníctvo na SUŠ v Kežmarku. Následne študovala réžiu dokumentárneho filmu na AKU v Banskej Bystrici. Magisterské štúdium réžiu dokumentárneho filmu dokončila na VŠMU. V ateliéroch u pána profesora Vlada Balca a režiséra doc. Petra Kerekeša, ArtD.. Už počas štúdia na AKU v BB v roku 2011 ako členka o.z. Nový film začali organizovať filmový festival krátkeho filmu, Filmová noc na hrade na hrade Šariš, ktorí organizujú doteraz. V Banskej Bystrici organizovali Ozveny festivalu Jeden svet. V roku 2011 bola v študentskej porote na festivale MFF v Bratislave. Popri štúdiu na vysokých školách natáčala a spolupracovala na krátkych dokumentoch, ktoré boli ocenené a premietané na festivaloch. Napr. jej bakalársky dokument, To pravé orechové ( Cinematik International Short Film Festival in Romania) vyhral cenu TOP Zlínsky pes za najlepší dokument na Zlín film festival. Dokument Medové týždne bol vybraný na Aljazeera international documentary film festival. Obedové menu bol na Student film festival v Maribore. Momentálne pracuje ako režisérka, strihačka ( napr. relácia Nová záhrada ) a venuje sa písaniu grantov a projektom pre o.z. Nový film.

8294 M 01 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIH

Stiahni prihlášku