Študijný odbor 8294 M 01 Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby mediálneho priemyslu. SSUŠAT ponúka potrebné odborné vedomosti a znalosti výtvarnotechnického zamerania práce s kamerou, zvukom a strihom. Žiaci sa učia ovládať profesionálne počítačové programy, potrebné pre spracovanie obrazu a zvuku - Adobe Premiere Pro, Final Cut, Adobe Audition, Adobe After Effects, Adobe Flash a Adobe Photoshop. Súčasťou štúdia je zvládnutie zvukovej tvorby od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si práce s mikrofónom, možnosti počítačového spracovania zvuku a ich aplikáciou na konkrétne filmy. V obrazovej tvorbe ide o prácu s kamerovou technológiou v rôznych žánroch, prácu so svetlom, hĺbkou, farbou a pohybom. Dôraz sa kladie na zručností v profesionálnom prostredí ako kameraman s autorským prístupom. Strihová skladba sa zameriava na filmovú dramaturgiu a komerčnú audiovizuálnu tvorbu.
Cieľom štúdia je podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania filmového diela a celkové zvládnutie dramaturgie audiovizuálnej tvorby. Dôležitá je tu výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti.
Garanti študijného odboru      Pedagogický zbor

Študoval na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde absolvoval aj doktorandské štúdium, ktoré ukončil dizertáciou na tému: Zvukové majstrovstvo v digitálnom prostredí. Pracoval ako zvukový majster v Slovenskom rozhlase, neskôr v Slovenskej televízii a v rôznych postprodukčných spoločnostiach. V súčasnosti okrem zvuku sa venuje aj obrazovému strihu v STV. Ako zvukár alebo strihač spolupracuje na rôznych televíznych reláciách, animovaných filmoch a študentských filmoch. Na našej škole vyučuje Zvukovú dramaturgiu filmu (ZDF), softvér Samplitude a filmový strih v programe Canopus Edius.
Absolvent Filmovej fakulty VŠMU, Ateliéru strihovej skladby. Už popri štúdiu na vysokej škole sa venoval rôznym televíznym výrobám pre TV JOJ a RTVS (napr. Tajný sen, 2011 – strih; Na doskách, 2011 – strih; A predsa sa točí, 2014/15 – réžia, scenár). Spolupracoval ako režisér, strihač a fotograf na výrobe prezentačných materiálov, videí a videozáznamov (medzi inými napr. mBank, DNA Production, Vantage, Redhill production, Partners Group). V súčasnosti pôsobí ako doktorand na VŠMU, kde sa popri vývoji celovečerného dokumentárneho filmu venuje pedagogickej práci na bakalárskom stupni. Jeho hraný dokument Sací reflex (2013) bol nominovaný na Festivale Áčko za najlepší hraný film, Tieň pani P (2011) vyhral na Festivale Áčko cenu diváka za najlepší film a bol premietaný v multiplexoch Cinemax vo výbere filmov KOBYLKY a na rôznych filmových festivaloch (napr. Cinematik, 2012). Na našej škole vyučuje predmet Obrazová tvorba.
Po absolvovaní odboru Animovaná tvorba na Súkromnej strednej umeleckej škole Animovanej tvorby sa aktívne venuje filmovej tvorbe a práci s videom, od točenia až po finálnu postprodukciu. Na festivale Animofest v rokoch 2016 a 2017 za svoje študentské filmy získal dva krát Cenu diváka, Čestné uznanie a 3. miesto. Po ukončení štúdia SSUŠAT sa stal zamestnancom Slovenskej národnej galérie, pre ktorú pracoval ako lektor výtvarných workshopov a vytvoril niekoľko krátkych videí, spotov a animácii. Aktuálne sa prevažne venuje vlastnej tvorbe, poézií a pomoci pri rôznych iných nezávislých projektoch. Na našej škole učí program Adobe After Effects. .
Fotograf, pedagóg, kurátor. Fotografiu študoval v Prahe na FAMU a v Bratislave na VŠVU. Vydal knihy Podoby viery ( 2011 ), OUT ( 2014 ), Anton Srholec – Bezdomovec z povolania ( s Pištom Vandalom, 2015 ). Bol niekoľkokrát ocenený Best of Photojournalism v editovaní / .týžďeň /, Czech Press Photo, Novinárska cena, Slovak Press Photo. Vyučuje fotografiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a vyučoval na katedre žurnalistiky na KU. Je odborným garantom portálu dofoto, spolupracuje s vydavateľstvami a magazínmi, ako aj reklamnými agentúrami. Spolupracoval ako kurátor s nadáciou Slovak Press Photo a ďalšími. Bol pri založení časopisu .týždeň v ktorom pracoval ako editor a fotograf. Pracoval aj popri predsedoch NRSR ako osobný fotograf. Svoju tvorbu vystavoval v USA, Čína, Nemecko, Luxembursko, Francúzko, Taliansko, Česká republika atď.. Je jedným z najvýznamnejších dokumentárnych fotografov na Slovensku.
Vysokú školu múzických umení v Bratislave s titulom Mgr. Art. ukončil v roku 2011, v odbore filmové umenie a multimédiá. Dokumentárnej tvorbe sa venoval v ateliéri prof. Vlada Balca. Rok strávil v Kanade. Po návrate v roku 2013 pôsobil ako umelec na voľnej nohe. Ako videopracovník a zvukár pracoval v Slovenskom národnom divadle. Venuje sa aj autorskej tvorbe a na projektoch spolupracoval s rôznymi inštitúciami, ako JOJ, RTVS a SND. Od roku 2015 pracuje v redakcii markiza.sk ako kameraman a strihač.V našej škole učí predmet Audiovizuálne techniky a Projekcie a rozbory.
Vyštudovala Reklamnú tvorbu na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Neskôr sa venovala filmovej kritike a v súčasnosti študuje na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave odbor Scenáristika a réžia hraného filmu. Na našej škole vedie ateliér audiovizuálnej tvorby.
Vyštudovala Fotografický dizajn na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Po dosiahnutí bakalárskeho titulu pokračuje v štúdiu Audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Zaujíma sa najmä o angažovaný, dokumentárny, experimentálny či nenaratívny film, presah filmu a výtvarného umenia, intermédiá alebo film v galerijnom priestore. V minulosti pracovala v najmenšom bratislavskom kine Foajé, stážovala na košickom Art Film Feste a v redakcii webovej stránky Katedry audiovizuálnych štúdií VŠMU či prednášala lektorské úvody vo filmovom klube Lumière v Bratislave. V súčasnosti pravidelne publikuje na domácich webových (Kinečko) i printových (Film.sk) filmových platformách. Na našej škole vyučuje dejiny slovenskej a svetovej kinematografie.
Ukončil fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda Trnava, kde v súčastnosti pôsobí ako pedagóg. 3D animácií a vizualizácia, ako aj grafike sa venuje už viac ako 20 rokov. Vytvoril a spolupracoval na viacerých televíznych reláciach, videoklipoch, reklamných spotoch a zvučkách. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vyučuje predmet počítačová animácia, program 3D Studio MAX, after effect a motion capture.
Je absolventkou SSUŠ Animovanej tvorby v odbore Grafický dizajn. Úspešne ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore socha a maľba. Jej tvorbu sprevádzajú dve roviny, abstraktná a hyperrealistická, kde sa zaoberá spomienkami, ilúziou priestoru a experimentom. Špecializuje sa na maliarsku techniku Airbrush. Svoje diela vystavovala na Slovensku i na medzinárodných výstavách. Na našej škole vyučuje výtvarný ateliér.
Študovala na SUŠ v Trenčíne, odevný dizajn a na UKF v Nitre Výtvarné umenie a pedagogiku a sociálnu pedagogiku. Vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu, grafike a odevnému dizajnu. V minulosti vystavovala svoje fotografické práce pod názvom - Človek, príroda. V budúcnosti plánuje výstavu fotografií portrétov pod názvom Sladké kvety. Spolupracuje ako fotografka pre známy internetový časopis. Na škole vyučuje počítačovú grafiku – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, Výtvarnú prípravu a Modelovanie.
Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedre grafiky – ateliér voľnej a farebnej grafiky. Za svoju diplomovú prácu pod názvom Modification bol ocenený Cenou Slovenskej výtvarnej únie na výstave piateho ročníka Bienále voľného výtvarného umenia. Vo svojej tvorbe sa zaoberá prevažne portrétnou maľbou, v ktorej živelným, expresívnym a nekonvenčným maliarskym prejavom zachytáva rôzne premeny a podoby súčasného človeka. Okrem viacerých výstav na Slovensku sa zúčastnil aj medzinárodných výstav v Ostrave, Záhrebe, Bulharsku či New Yorku. Venuje sa tiež kresleniu ilustrácií a storyboardov pre reklamné agentúry, tvorbe grafických návrhov, katalógov, plagátov a bannerov. V súčasnosti je doktorandom na katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, kde od roku 2015 začal vyučovať maľbu a kresbu.

8294 M 01 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIH

Stiahni prihlášku