Uplatnenie absolventov fotografického dizajnu v praxi


Absolventi fotografického dizajnu majú možnosť sa uplatniť vďaka znalostiam práce so špičkovou analógovou, digitálnou technikou a vedomostiam najnovších programov v širokom spektre profesii. Naši absolventi sú žiadaní najmä vo fotografických ateliéroch, grafických štúdiách, firmách zaoberajúcich sa reklamou či módou. Fotografické vzdelanie na SSUŠAT má presah i do grafického dizajnu, filmového strihu a videotvorby a prácou s kamerou, absolventi sa preto uplatňujú aj v produkčných firmách či filmových štúdiách. Zamestnávajú sa ako samostatní fotografi či fotoreportéri známych časopisov. Vďaka znalosti grafických programov pracujú ako retušéri a grafici. Mnohí pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Bránu do sveta im otvárajú predovšetkým znalosti najnovších softvérov pre spracovanie fotografie a filmu. Komplexné vzdelanie v oblasti teórie umenia a orientovanie sa v kultúre umožňuje absolventom uplatniť sa aj na pôde managementu a organizovaní kultúrnych podujatí či v mediálnom marketingu.