Mgr.Jana Šifrová – slovenský jazyk a literatúra, biológia
Mgr. Robert Barok – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, občianska náuka
Mgr. Erika Gerbócová – dejiny výtvarnej kultúry, dejepis
Mgr. Ivana Korenková – dejiny výtvarnej kultúry, ekonomika
Mgr. Silvia Kramariková – anglický jazyk
Mgr. Adam Frank – anglický jazyk
Mgr. Peter Slamka – anglický jazyk
Mgr. Eleonóra Šmídová – informatika, matematika
Mgr.art. Ivana Svetkovská – počítačová grafika a prax, výtvarná príprava, navrhovanie a typografia
Mgr. art. Simona Hojsíková – počítačová grafika a prax (InDesign)
Mgr. Katarína Lazarová – digitálna fotografia, výtvarný ateliér
Mgr. Ján Mózer – figurálne kreslenie
Mgr. art. Martin Král – figurálne kreslenie, počítačová grafika a prax (Photoshop)
Mgr. art. Lukáš Freytag – figurálne kreslenie
Mgr. art. Štefan Kubovič – navrhovanie a typografia, teória dizajnu
Mgr. Lucia Halimovič – počítačová grafika a prax
Alex Gerbóc – informatika (tvorba webstránok)
Dominik Prokop – informatika (Adobe After Effects)
Mgr. art. Daniela Schredlová - výtvarná príprava
Mgr. Staša Samoukovič – výtvarná príprava, výtvarný ateliér
PaeDr. Ľubica Ondrejová - telesná a športová výchova
Mgr. Marián Paliatka - telesná a športová výchova
PhDr. Viera Suchomerová – náboženská výchova