Študijný odbor Grafický dizajn je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby grafického priemyslu. Súčasťou štúdia je zvládnutie programového balíka Adobe Design premium - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign slúžiaci pre komplexné grafické využitie. Popri všeobecnovzdelávacích predmetoch, ktoré rozvíjajú teoretický prehľad a sociálne orientovanie sa jednotlivca v spoločnosti, sa žiaci venujú rozvoju viacerých praktických zručností aby nadobudnuté vedomosti vedeli uplatniť na konkrétnych reálnych zadaniach. Významnou zložkou štúdia je počítačom podporované vzdelávanie, kde tieto prostriedky nielen poskytujú určitý komfort a individuálnejší prístup, ale vďaka aktualizácii softvéru priamo odrážajú reálne prostredie, na ktoré sú absolventi pripravovaní.
Cieľom štúdia grafického dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na grafikov uplatňujúcich sa v praxi. Ide o komplex nielen kreatívnych a esteticky vyvážených produktov ale aj schopnosť kompletnej realizácie pre reálneho zákazníka
Garanti študijného odboru      Pedagogický zbor

Je absolventkou SSUŠ Animovanej tvorby v odbore Grafický dizajn. Úspešne ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore socha a maľba. Jej tvorbu sprevádzajú dve roviny, abstraktná a hyperrealistická, kde sa zaoberá spomienkami, ilúziou priestoru a experimentom. Špecializuje sa na maliarsku techniku Airbrush. Svoje diela vystavovala na Slovensku i na medzinárodných výstavách. Na našej škole vyučuje výtvarný ateliér.
Na Strednej umeleckej škole v Trenčíne maturovala v odbore Reklamná tvorba. Bakalárske štúdium absolvovala s vyznamenaním na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde študovala odbor Dizajn médií na Fakulte masmédií. V štúdiu pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre vizuálnej komunikácie. Začínala v Ateliéri 303 u Mgr. art. Marcela Benčíka, ArtD. a magisterský titul obhájila v Ateliéri TypoLab pod vedením doc. Mgr. art. Paľa Bálika. Počas štúdií absolvovala množstvo workshopov a výstav. Jej diplomová práca bola prezentovaná na skupinovej výstave, v rámci Bratislavského Design Weeku. V súčasnosti sa ako freelancer venuje primárne grafickému dizajnu. Na škole vyučuje programy Adobe Indesign, Adobe Illustrator a Wordpress.
Mgr. art Štefan Kubovič skončil VŠVU, Bratislava – odbor voľná grafika. Samostatné výstavy: Riverum of book – Pittsburgh, USA, Coup De Lune, Paríž, Francúzko, Art Zwieg, Nemecko, Cafe SNG – Bratislava, Galéria Medium – Bratislava, iné miesta na Slovensku. Získal ocenenia: 2. miesto o najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2000 a 1. miesto za najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2004. Venuje sa grafike, grafickému dizajnu, známkovej tvorbe a reštaurovaniu papiera. Vyučuje predmet Navrhovanie a typografia.
Študovala na SUŠ v Trenčíne, odevný dizajn a na UKF v Nitre Výtvarné umenie a pedagogiku a sociálnu pedagogiku. Vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu, grafike a odevnému dizajnu. V minulosti vystavovala svoje fotografické práce pod názvom - Človek, príroda. V budúcnosti plánuje výstavu fotografií portrétov pod názvom Sladké kvety. Spolupracuje ako fotografka pre známy internetový časopis. Na škole vyučuje počítačovú grafiku – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, Výtvarnú prípravu a Modelovanie.
Absolvent Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. Svoj profesionálny život zameral na oblasť manažmentu v spojení s IT technológiami a grafikou. Venuje sa digitálnemu marketingu, tvorbe a lektorstvu workshopov a grafickému dizajnu. Medzi jeho nedávne úspechy patrí výhra v medzinárodnej grafickej súťaži o dizajn loga pre projekt Cesta okolo Tatier. Na našej škole vyučuje predmet Tvorba webstránok.
Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedre grafiky – ateliér voľnej a farebnej grafiky. Za svoju diplomovú prácu pod názvom Modification bol ocenený Cenou Slovenskej výtvarnej únie na výstave piateho ročníka Bienále voľného výtvarného umenia. Vo svojej tvorbe sa zaoberá prevažne portrétnou maľbou, v ktorej živelným, expresívnym a nekonvenčným maliarskym prejavom zachytáva rôzne premeny a podoby súčasného človeka. Okrem viacerých výstav na Slovensku sa zúčastnil aj medzinárodných výstav v Ostrave, Záhrebe, Bulharsku či New Yorku. Venuje sa tiež kresleniu ilustrácií a storyboardov pre reklamné agentúry, tvorbe grafických návrhov, katalógov, plagátov a bannerov. V súčasnosti je doktorandom na katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, kde od roku 2015 začal vyučovať maľbu a kresbu.

8296 M GRAFICKÝ DIZAJN

Stiahni prihlášku