SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
ANIMOVANEJ TVORBY
ŠKOLA 3. TISÍCROČIA

   
zelena skola
Informácie o strednéj umeleckej škole Galéria školských prác Projekty EÚ Animofest Multifunkčná športová hala Multifunkčná športová hala - Stredná umelecká škola Slovenká verzia English version

Úvod
pedagogovia
Štúdium
Prijímacie pohovory
Aktivity
Časopis
Stredisko odbornej praxe
Stredisko záujmovej činnosti
Kontakt
Facebook
8259 M ANIMOVANÁ TVORBA
(späť)
PRI VYPLŇOVANÍ PRIHLÁŠKY UVEĎTE KÓD ŠKOLY : 036068284       
Stiahni prihlášku
Študijný odbor 

Animovaná tvorba

 je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby mediálneho priemyslu. Súčasťou štúdia je zvládnutie grafických, animačných a postprodukčných programov Adobe Photoshop, Macromedia Flash, 3D studio Max, Samplitude, Canopus Edius, Discreet Combustion, CTP a Anime studio. Pri štúdiu sa kladie dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenie v konkrétnych zadaniach. Učebný plán je flexibilne prispôsobovaný aktuálnym trendom, potrebám praxe a technickému vývoju v danom odbore. Študenti si osvojujú znalosti z oblasti tvorby animovaného filmu, technológií spracovania filmu, strihu, zvukovej skladby a následne tieto znalosti uplatňujú vo svojej tvorbe. Animovaná tvorba je založená na princípe vizuálneho oživenia hmoty, kresby,... Študenti sa učia zvládať hmotu, kresbu v priestore a v čase z hľadiska princípov animácie. Osvojujú si základy perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovaného objektu v súčinnosti medzi ručnou zručnosťou a technickou vyspelosťou.

Garanti študijného odboru


Ing. arch. Jaroslav Baran, bol dlhoročným členom tvorivých štábov v Štúdiu animovaných filmov, Bratislava – Koliba a aj posledným riaditeľom tohto štúdia. Je prvým školiteľom animácie na Slovensku, usporiadal animačné workshopy nielen na Slovensku, ale aj v Portugalsku, Francúzku, a Japonsku. Je členom Grantovej komisie AF MK SR a AVF, komisie pre mediálnu výchovu MK SR a členom AWG ASSIFA. Spolupracoval na 4 vysokoškolských absolventských, alebo bakalárskych filmoch a bol vedúcim cca. 150 detských filmov. Ako animátor, hlavný animátor, alebo režisér sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2002 v širšom výbere nominovaný na Oscara, ďalej King Macius (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), Pravdivý príbeh Baróna Prášila,…132 animovaných filmov, televíznych seriálov – Rytier Malíček, Bruno a Benjamín, Mediálni špióni, Pán Toti, všeobecne známy Jurošík, Krasulienka (Luxemburg), Flitze (ZDF, Nemecko), Litle Penguin (King Roll, UK), Kuliočko (Ebyhome video, UK, Animax), Malý kráľ Matúš (Poľsko, Nemecko, Francúzsko), Wiesendetektive (Nemecko),… a desiatok reklám v domácej aj v zahraničnej produkcii. Režisér a výtvarník mimoriadne úspešného animovaného seriálu OVCE, ktorý získal 9 ocenení doma aj v zahraničí.
Absolvoval SVŠT v Košiciach.Študoval VŠMU Bratislava odbor Animovaná tvorba. Pôsobil ako animátor a režisér v Slovenskej filmovej tvorbe Koliba. V roku 1996 získal cenu filmových novinárov. Ako režisér, výtvarník a animátor spolupracuje na tvorbe reklám: Coca-cola, Milka, Mainl, T-mobil, OMV... Spolupracuje so štúdiami v celej Európe: Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko...Pracoval ako charakter animátor na Tv serii Mr. Bean, Kipper, Angelina Ballerina, Meg a Mog...Ako režisér a animátor vytvoril pre Bavorskú televíziu 50 krátkych spotov. Spolupracoval na výrobe videoklipov a večerníčkových seriálov, z ktorých mnohé získali ocenenia: Zlín, cena IAFF New York... Venuje sa vlastnej, volnej tvorbe a vedie štúdio animovaného filmu Griffel. Svojou tvorbou garantuje odbor Animovaná tvorba a vyučuje predmet Klasická animácia.
Stál pri zrode bábkovej animácie na Slovensku. S animáciou začal už v stredoškolskom veku, ako veľmi úspešný filmový amatér. Venoval sa aj kreslenému humoru, ktorý i vystavoval. Po nástupe do kolibského štúdia animovaných filmov, absolvoval študijnú stáž v tvorivej skupine svetoznámej zlínskej režisérky, Hermíny Týrlovej. Tri roky študoval animovanú tvorbu na pražskej FAMU. Ako animátor sa zúčastnil na tvorbe niekoľkých desiatok titulov. Mnohé z nich boli ocenené na domácich i medzinárodných festivaloch: Zlín, Piešťany, Chicago, San Sebastiano, Panama a iné. Na FFD v Zlíne, obdržal osobnú Cenu za animáciu. Niekoľko filmov vytvoril i ako scenárista, výtvarník a režisér. Pripravoval aj animácie do viacerých reklám a hraných filmov. K jeho poslednej významnej tvorbe, patrí animácia trikovej časti úspešného celovečerného dokumentu, „Slepé lásky“. Ako jediný slovenský animátor, bol vybraný do tvorivého týmu českého kultového režiséra Jiřího Bartu, pre celovečernú hrano – bábkovú rozprávku v medzinárodnej koprodukcii, „Na povale“. Svojou doterajšou tvorbou, garantuje odbor Animovaná tvorba.
Venuje sa počítačovej animácii a grafike po absolvovaní štúdijného programu Univerzita Animovanej Tvorby. Pracoval na projekte EÚ Big Picture Network, interaktívnom projekte „We are one body“. Vo voľnom čase jazdí ako spolujazdec v seriáli Rally SR vo farbách školy. V našej škole vyučuje predmet Počítačová animácia (3ds max).
Vyštudoval VŠMU Bratislava, odbor hraná réžia, doktorandské štúdium scénografie. Vyučuje predmety Počítačová animácia, Počítačová grafika. Realizoval krátke hrané, dokumentárne a hudobné filmy, spoluautorsky a réžijne spolupracoval na kultúrnej revue „Bratislavský Chodec“. V súčasnosti sa venuje 3D animácii so zameraním na tvorbu televíznych zvučiek, reklám a architektonických vizualizácií.
Absolvoval pedagogické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave, aprobácia psychológia a výtvarná výchova. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ grafického dizajnu digitálnych médií. Neskôr pracoval ako špecialista online marketingu v telekomunikačnej spoločnosti. V praxi využíva aj poznatky svojho stredoškolského odboru, elektronické počítačové systémy. Na našej škole vyučuje počítačovú animáciu v programe Adobe Flash. Venuje sa maľbe a príležitostne keramickej tvorbe.
Po skončení vysokej školy výtvarných umení dlhodobo pôsobila ako animátorka a výtvarníčka v Slovenskej filmovej tvorbe Bratislava-Koliba, kde sa podielala na realizácii animovaných filmov a seriálov pre STV. Spolupracovala so štúdiom Bratři v třiku Praha-Barandov. Získala viacero ocenení, napr. Čestné uznanie na Filmovom festivale v Zlíne za animáciu a výtvarné návrhy vo filme Domáca úloha, za animáciu vo filme Údel, ktorý dostal Strieborného medveďa v Berlíne a Zlatú mušľu v Indii atď. Svojou tvorbou v oblasti animovaného filmu garantuje výučbu študijného odboru animovaná tvorba.
ciel povinne predmety uplatnenie pedagogovia
mtz talentovky

sipocka Maturitné práce sipocka
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Stredne umelecke skoly
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Stredna umelecka skola
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Stredna umelecka skola

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby - Počet návštev dnes: 393

Stredná umelecká škola
Stredné umelecké školy stredná umelecká škola Stredné umelecké školy Animovaná tvorba Grafický dizajn Grafický design Fotografický dizajn Fotografický design stredna umelecka skola stredne umelecke skoly