DVOJROČNÉ POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
<
   Talentové skúšky
23.3.2018 o 9.00 hod
Šk. výlet - Budapešť - 26.-28.6.2018
Najúspešnejší absolventi
Zelená škola