Internáty v Bratislave


DM Vranovská 2, 4 Vranovská 2, 4, 851 01 Bratislava - Petržalka Tel.č.: 02 / 63838487, 0911 352 166 - Vranovská 2, 02 / 63812377, 0910 601 162 - Vranovská 4 Spoje: zo zast. ŽST Petržalka: 80, zo zast. Záporožská 88

Student Residence Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava - Petržalka tel.č.: 0911 100 708 Spoje: zo zast. Eisteinova: 83, 84, 88

Školský internát Ekonomickej univerzity Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava - Petržalka Tel.č. 02/ 6729 1165, 02/ 6729 1620 Spoje: zo zast. Ekonomická univerzita: 88, 68 + 84/ 88/ 99

Študentský domov Dobrovičova Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava - Staré mesto Tel.č.: 0918 664 067 Spoje: zo zast. Nám. Ľ. Štúra: 95 + 83/ 84

Študentský domov Mladosť Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava - Karlova Ves Tel.č.: 0918 664 051, 0918 664 050 Spoje: zo zast. Cintorín Slávičie údolie: 31/39 + 83/84, 31/39 + 192

Študentský domov Nikosa Belojanisa Wilsonova 6, 811 07 Bratislava - Staré mesto Tel.č.: 02 52 49 71 69 Spoje: zo zast. Vazovova: električky: 3, 5, 7,11,17, autobusy: 39, 41, 59, 94

Študentský domov Juraja Hronca Bernolákova 1, 811 07 Bratislava Tel.č.: 0918 664 030 Spoje: za zast. Račianske mýto: 21 + 84, 39, + 84, 210 + 88, 31 + 84, 209 + 83

Študentský domov Mýtna ŠD Mýtna, Mýtna 28 - 34, 811 07 Bratislava - Staré mesto Tel.č.: 0918 664 027 Spoje: zo zast. Vazovova: električky: 3, 5, 7, 11, 17, autobusy: 39, 41, 59, 94

Družba UK Botanická 6/25, 841 04 Bratislava - Karlova Ves Tel.č.:+421 2/602 991 11 Spoje: zo zast. Botanická záhrada: električky: 5,6,9, autobusy: 83, 84, 88

KRUPA DM - školský internát Pekná cesta 4, 831 52 Bratislava - Rača Tel. č.: 02/ 44883706, 0944 927 405 Spoje: zo zast.Pekná cesta: 5 + 94 + 83, 3 + 94 + 83, 3 + 39 + 84, 5 + 83, 3 + 94 + 192

ŠD Starohájska 4, 8 Starohájska 4, 852 19 Bratislava - Petržalka Tel.č.: 02/ 6729 1081pre Starohájsku 4, 02/ 6729 1087 pre Starohájsku 8 Spoje: zo zast. Starý háj: 98 + 99, 99, 98 + 83/ 88/ 192

ŠD Hroboňova 4 Hroboňova 4, 817 07 Bratislava - Kalvária Tel. č.: 02/ 5930 2356 Spoje: zo zast. Hroboňova - Vozovňa: 64 + 83, 83, 84, 207 + 93 + 192

ŠD Vlčie hrdlo Vlčie hrdlo 74 821 07 Bratislava - Vlčie hrdlo Tel. č.: 02/ 6729 1063 Spoje: zo zast. Vlčie hrdlo: 87 + 88/ 99

ŠD Prokopa Veľkého Prokopa Veľkého 41, 811 04 Bratislava - Kalvária Tel.č.: 02/ 5930 2322 Spoje: zo zast. Prokopa Veľkého: 83, 84

ŠD Ekonóm Prístavná 8, 821 09 Bratislava - Ružinov Tel. č.: 02/ 6729 1043 Spoje: zo zast. Prístav: 96 + 99, 87 + 88/ 99

Študentský Domov Mladá Garda Račianska 3544/103, 831 02 Bratislava Tel.č.: 0918 664 020 Spoje: zo zast. Riazanská 5+48, 5+47

ŠD Dowina Námestie Slobody 26 811 06 Bratislava Tel.č. 02/ 5441 7150 Spoje: zo zast. Nám. Slobody: 94 + 83/ 84

Dievčenský školský internát Trnavská cesta 2 821 08 Bratislava Tel.č.: 02/ 55571290, 02/ 55563391 Spoje: zo zast. Trnavské mýto: 209 + 83, 68 + 88, 31 + 83, 39 + 84, 8 + 94 + 83