SSUŠAT
SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY
Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava
IČO: 36 06 82 84
DIČ: 20 21 56 05 63
www.uat.sk
uat@uat.sk
tel.: 02 / 624 116 68
       02 / 625 243 12
fax: 02 / 625 243 13
mobil: 0902 901 910
PR manager - 0904 116 683
Športová hala - 0902 839 376

AFTaM
AKADÉMIA FILMOVEJ TVORBY A MULTIMÉDIÍ
0902 901 910