Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih je zatiaľ naším najmladším študijným odborom. Študentom ponúka odborné vedomosti a znalosti výtvarnotechnického zamerania práce s audiovizuálnym dielom. Dôležitým prvkom sú profesionálne počítačové programy, pre spracovanie obrazu a zvuku - Adobe Premiere Pro, Final Cut, Adobe Audition, Adobe After Effects, Adobe Flash a Adobe Photoshop. Študenti si osvoja tvorivé a technické postupy realizácie obrazu a zvuku vo filmovej a TV tvorbe, špecifiká obrazovej a zvukovej skladby v tejto tvorbe, ďalej tvorivé a technické postupy pri snímaní, zázname a postprodukčnom spracovaní obrazovej a zvukovej zložky.
Záverečnou prácou študentov bude komplexný proces tvorby audiovizuálneho diela od prípravnej fázy, cez samotné nakrúcanie až po postprodukciu a finalizáciu.
Garanti študijného odboru      Pedagogický zbor

Študoval na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde absolvoval aj doktorandské štúdium, ktoré ukončil dizertáciou na tému: Zvukové majstrovstvo v digitálnom prostredí. Pracoval ako zvukový majster v Slovenskom rozhlase, neskôr v Slovenskej televízii a v rôznych postprodukčných spoločnostiach. V súčasnosti okrem zvuku sa venuje aj obrazovému strihu v STV. Ako zvukár alebo strihač spolupracuje na rôznych televíznych reláciách, animovaných filmoch a študentských filmoch. Na našej škole vyučuje Zvukovú dramaturgiu filmu (ZDF), softvér Samplitude a filmový strih v programe Canopus Edius.
Absolvent Filmovej fakulty VŠMU, Ateliéru strihovej skladby. Už popri štúdiu na vysokej škole sa venoval rôznym televíznym výrobám pre TV JOJ a RTVS (napr. Tajný sen, 2011 – strih; Na doskách, 2011 – strih; A predsa sa točí, 2014/15 – réžia, scenár). Spolupracoval ako režisér, strihač a fotograf na výrobe prezentačných materiálov, videí a videozáznamov (medzi inými napr. mBank, DNA Production, Vantage, Redhill production, Partners Group). V súčasnosti pôsobí ako doktorand na VŠMU, kde sa popri vývoji celovečerného dokumentárneho filmu venuje pedagogickej práci na bakalárskom stupni. Jeho hraný dokument Sací reflex (2013) bol nominovaný na Festivale Áčko za najlepší hraný film, Tieň pani P (2011) vyhral na Festivale Áčko cenu diváka za najlepší film a bol premietaný v multiplexoch Cinemax vo výbere filmov KOBYLKY a na rôznych filmových festivaloch (napr. Cinematik, 2012). Na našej škole vyučuje predmet Obrazová tvorba.
Na Strednej umeleckej škole v Trenčíne maturovala v odbore Reklamná tvorba. Bakalárske štúdium absolvovala s vyznamenaním na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde študovala odbor Dizajn médií na Fakulte masmédií. V štúdiu pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre vizuálnej komunikácie. Začínala v Ateliéri 303 u Mgr. art. Marcela Benčíka, ArtD. a magisterský titul obhájila v Ateliéri TypoLab pod vedením doc. Mgr. art. Paľa Bálika. Počas štúdií absolvovala množstvo workshopov a výstav. Jej diplomová práca bola prezentovaná na skupinovej výstave, v rámci Bratislavského Design Weeku. V súčasnosti sa ako freelancer venuje primárne grafickému dizajnu. Na škole vyučuje programy Adobe Indesign, Adobe Illustrator a Wordpress.
Vysokú školu múzických umení v Bratislave s titulom Mgr. Art. ukončil v roku 2011, v odbore filmové umenie a multimédiá. Dokumentárnej tvorbe sa venoval v ateliéri prof. Vlada Balca. Rok strávil v Kanade. Po návrate v roku 2013 pôsobil ako umelec na voľnej nohe. Ako videopracovník a zvukár pracoval v Slovenskom národnom divadle. Venuje sa aj autorskej tvorbe a na projektoch spolupracoval s rôznymi inštitúciami, ako JOJ, RTVS a SND. Od roku 2015 pracuje v redakcii markiza.sk ako kameraman a strihač.V našej škole učí predmet Audiovizuálne techniky a Projekcie a rozbory.
Vyštudovala Reklamnú tvorbu na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Neskôr sa venovala filmovej kritike a v súčasnosti študuje na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave odbor Scenáristika a réžia hraného filmu. Na našej škole vedie ateliér audiovizuálnej tvorby.
Vyštudovala Fotografický dizajn na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Po dosiahnutí bakalárskeho titulu pokračuje v štúdiu Audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Zaujíma sa najmä o angažovaný, dokumentárny, experimentálny či nenaratívny film, presah filmu a výtvarného umenia, intermédiá alebo film v galerijnom priestore. V minulosti pracovala v najmenšom bratislavskom kine Foajé, stážovala na košickom Art Film Feste a v redakcii webovej stránky Katedry audiovizuálnych štúdií VŠMU či prednášala lektorské úvody vo filmovom klube Lumière v Bratislave. V súčasnosti pravidelne publikuje na domácich webových (Kinečko) i printových (Film.sk) filmových platformách. Na našej škole vyučuje dejiny slovenskej a svetovej kinematografie.
Vyštudovala aprobáciu dejepis a estetika na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Počas štúdia sa hlbšie zamerala na dejiny estetiky v súvislosti s vnímaním umenia a kultúrnych súvislostí, čoho vyústením bola aj účasť na Študentskej vedeckej konferencii, kde svoju prácu venovala možnostiam estetična v diele mexickej maliarky Fridy Kahlo. Vysokoškolské štúdium ukončila s červeným diplomom pod vedením riaditeľky Inštitútu estetiky, vied o umení a kulturológie prof. PhDr. Jany Soškovej, CSc.
Študovala na SUŠ v Trenčíne, odevný dizajn a na UKF v Nitre Výtvarné umenie a pedagogiku a sociálnu pedagogiku. Vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu, grafike a odevnému dizajnu. V minulosti vystavovala svoje fotografické práce pod názvom - Človek, príroda. V budúcnosti plánuje výstavu fotografií portrétov pod názvom Sladké kvety. Spolupracuje ako fotografka pre známy internetový časopis. Na škole vyučuje počítačovú grafiku – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, Výtvarnú prípravu a Modelovanie.

8294 N 01 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIH

Stiahni prihlášku
INFORMÁCIE O POMATURITNOM ŠTÚDIU
Na dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích pohovorov. Stačí zaslať vyplnenú prihlášku spolu s kópiou maturitného vysvedčenia, obratom vám zašleme potvrdenie o prijatí a Zmluvu o štúdiu. Prihlásiť sa môže každý, kto má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Výhody pomaturitného štúdia na SSUŠAT:
- pripravíme Vás do praxe a na vysokú školu
- naučíme Vás pracovať s najnovším softvérom a hardvérom v multimediálnom priemysle
- prispôsobíme Vám rozvrh aj individuálne
- zostáva vám štatút študenta a priznávajú sa vám všetky študentské výhody
Zápisné:
Školné:
250 EUR / platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
150 EUR/mesiac
Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže - SOŠ technická (Vranovská 2, Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú študenti priamo na príslušný domov mládeže.
KÓD ŠKOLY: 036 068 284       Stiahni prihlášku
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Zabezpečte svojmu dieťaťu to najlepšie vzdelanie!


Aj Vy máte doma umelecky nadaného deviataka? Tak určite viete, že termíny talentových skúšok sa blížia závratnou rýchlosťou. Len v bratislavskom samosprávnom kraji je 16 stredných umeleckých škôl, ktoré v termínoch od 20. marca do 10. apríla preveria znalosti žiakov deviatych tried. Vo viacerých smeroch špecifická Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby v Bratislave má ´talentovky´ 27. marca 2015.
Ak pre svoju ratolesť chcete zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelanie pre jeho ďalšie životné uplatnenie, mali by ste školu vyberať podľa niekoľkých kritérií. Odporúčame pri výbere zamerať sa napríklad na študijný plán školy, kvalitu výučby, vybavenie školy, vzhľadom na študijný odbor, či kvalitu pedagogického zboru, ktorý bude Vaše dieťa vzdelávať a odovzdávať mu vedomosti a zručnosti. Na Slovensku je momentálne niekoľko kvalitných stredných umeleckých škôl, jedna z nich je však svojim zameraním aj technickým vybavením jedinečná dokonca aj z celosvetového hľadiska.
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby (SSUŠAT), ktorá sídli v bratislavskej Petržalke, ponúka v rámci 4-ročného štúdia 4 študijné odbory - animovanú tvorbu, grafický dizajn, fotografický dizajn a odevný dizajn. Čo sa týka vyučovania umelecky orientovaných predmetov, vlastní škola niekoľko technologických vychytávok, ktoré vo svete vlastní iba zopár škôl.
Unikátom študijného odboru animovanej tvorby je 20 kamerový animačný systém Motion Capture, s ktorým sa učia študenti v súčasnosti pracovať. V rámci škôl a firiem je jediný na Slovensku. V Európe a celosvetovo v rámci škôl, vlastní tento 20 kamerový animačný systém iba jedna univerzita v USA. S použitím Motion Capture bolo vytvorené aj prelomové dielo Avatar, Beowulf, Pán prsteňov Assasin´s Creed, či King Kong...
Táto unikátna technológia na digitálne zachytávanie pohybu je určená na 3D aj 2D animáciu. Práca s ňou je vo svete animácie doslova kráľovskou disciplínou, ktorú majú možnosť používať teraz aj slovenskí študenti. A keďže animácia nie je len o kreslení a animovaných rozprávkach, ale dnes sa prakticky využíva v každej oblasti od architektúry, archeológie, medicíny, biológie cez kriminalistiku a tak ďalej, jej štúdium rozšíri študentom obzory a výrazne zlepší možnosti uplatnenia na trhu práce.
Ďalšie tri odbory, teda fotografický, grafický a odevný dizajn, vyučované v rámci Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby sú vysoko kvalitné po stránke postavenia študijného odboru, technického vybavenia školy či pedagogického vedenia. Študenti pracujú s najmodernejšími technológiami a aktuálnymi verziami SW a HW. Pri výučbe sú vedení tímom kvalitných pedagógov, odborníkov z praxe a slovenských kapacít vo svojom odbore. Patrí medzi nich napríklad režisér, animátor, ktorý sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2000 v širšom výbere nominovaný na Oscara, Štefan Martauz, ktorý stál pri zrode bábkovej animácie na Slovensku, Ing. Karol Holubčík, grafik Mgr. art. Matej Vakula, Mgr. art. Štefan Kubovič či akademická maliarka a animátorka Ľudmila Pavolová.
Ak sa o štúdiu na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby chcete dozvedieť viac, či rovno vyplniť prihlášku na talentovky, kliknite na www.uat.sk alebo na školskú facebook stránku .
Navyše, škola poskytuje nadaným študentom zo sociálne slabších rodín, ktorí si štúdium preukázateľne dovoliť nemôžu, možnosť absolvovať štúdium bezplatne.
Uplatnenie absolventov filmovej tvorby v praxi
Absolventi študijného odboru 8294 N 01 Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih majú možnosť sa uplatniť vďaka znalostiam práce so špičkovou digitálnou technikou a najnovšími programami v širokom spektre profesii, napr. v reklamnej a mediálnej sfére, produkčných firmách či filmových a televíznych štúdiách ako kameramani, strihači, zvukári, asistenti produkcie, technickí pracovníci. Vzdelanie na SSUŠAT má presah aj do fotografického dizajnu, absolventi sa môžu zamestnať aj vo fotografických ateliéroch, grafických štúdiách, firmách, zaoberajúcich sa reklamným, módnym priemyslom.... Znalosťou technológií spracovania filmu, strihu a zvukovej skladby získajú absolventi danosti k vytváraniu širokého spektra diel (napr. video dokument, reklamný spot, videoklip, video-art, produktové videá, krátke filmy, atď.).
Absolventi majú tiež možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Bránu do sveta im otvárajú predovšetkým znalosti najnovších softvérov pre spracovanie filmu. Vzhľadom na to, že absolventi získajú komplexné vzdelanie v oblasti teórie umenia a špecifík estetiky audiovizuálnych a kinematografických médií, uplatnenie nachádzajú aj v oblasti filmovej kritiky, managementu médií, kreatívnych komunikačných stratégií a marketingu.
Prehľad povinných vyučovacích predmetov počas štvorročného štúdia:

ODBORNÉ PREDMETY:

1. Dejiny výtvarnej kultúry – prehľad svetových a domácich dejín umenia v kultúrno-historických súvislostiach.
Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom súbor vedomostí a kompetencií o vývoji umenia, súčasne formovať logické myslenie a rozvíjať poznatky, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v praxi aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.
Poznanie dejín umenia vedie na jednej strane k návyku nachádzať v umeleckej tvorbe minulosti a súčasnosti zdroje inšpirácie pre citový a estetický zážitok a na strane druhej umožňujú žiakom vytváranie si hodnôt vlastného života.
Prehľad svetových a domácich dejín umenia sa podáva súbežne v rovinách historickej, spoločensko-politickej a kultúrnej tak, aby žiak pochopil vzájomnú súvislosť a podmienenosť týchto javov vo všetkých historických dobách aj vo všetkých spoločenských formáciách.

2. Manažment a marketing v masmédiách - pochopenie základných pojmov marketingu a manažmentu a ich významu v trhovom prostredí. Žiak na predmete nadobúda široké poznatky z teórie i praxe masových a nových médií, ich riadenia, marketingovej komunikácie a distribúcie prostredníctvom moderných technológii. Osvojuje si organizačné a administratívne postupy, ktoré sa uplatňujú v rôznych mediálnych inštitúciách. Predmet má interdisciplinárny charakter a kombinuje znalosti ekonomického, spoločenského a umeleckého charakteru. Zameriava sa nielen na tradičné printové a elektronické médiá, ale aj nové médiá, digitálne médiá a multimédiá.

3. Masmediálne právo a etika - oboznámenie sa so základnými zásadami a pojmami autorského práva a autorského zákona v oblasti masmédií, objasnenie podmienok použitia autorských diel a iných predmetov ochrany podľa autorského zákona v praxi pri tvorbe nových audiovizuálnych diel, základný výklad práv súvisiacich s autorským právom a postupy pri získavaní licencií na použitie diel alebo iných predmetov z oblasti duševného vlastníctva v SR a v Európe. Predmet tak isto oboznámi žiakov s nevyhnutnými etickými postupmi potrebnými pre orientáciu na trhu s médiami.

4. Dejiny filmu, rozhlasu a televízie – oboznámenie sa s históriou a súčasnosťou kinematografie, televízie a rozhlasu.
Cieľom predmetu je poskytnúť nielen základné poznatky z dejín a estetiky filmového, televízneho a rozhlasového diela, ale pripraviť ho cez vnímanie svetových diel tohto žánru aj na vlastnú praktickú tvorbu.

5. Dramaturgia a scenáristika - oboznámenie sa so základnými výrazovými prostriedkami kinematografického diela a dôraz sa kladie aj na tvorbu písaného slova. Cielene sa rozvíjajú schopnosti tvoriť jednak literárne a zároveň preniesť svoje predstavy aj do multimediálneho diela.
Cieľom predmetu je oboznámiť žiakov so základmi filmovej a TV estetiky a kompozície (dramaturgie) audiovizuálnych médií. Na základe systému skladby v jednotlivých žánroch filmovej a TV tvorby sa oboznámia s metódami a pracovnými postupmi dramaturga, režiséra a kameramana, osvoja si praktickú aplikáciu teoretických poznatkov v tvorbe dramatických diel.
Dôležitým aspektom je literárna príprava k tvorbe nielen samotného scenára osvojením si jeho jednotlivých etáp (foriem) ale aj praktické osvojenie si najpoužívanejších žánrov v súčasnej žurnalistike.

6. Projekcie a rozbory – orientovanie sa v základných otázkach audiovizuálnej tvorby, aplikovanie analýzy na konkrétnych príkladoch, rozvíjanie tvorivosti a naučenie sa používať správnu odbornú terminológiu.
Predmet poskytne žiakom súbor informácií o všetkých základných teoretických otázkach a problémoch audiovizuálnej tvorby, s ktorými sa budú počas štúdia a neskôr v odbornej praxi stretávať. Ďalej ich teoreticky odborne pripraví tak, aby sa počas štúdia boli schopní orientovať v teoreticko-tvorivých i praktických otázkach audiovizuálnej tvorby a výroby, ukáže im, ako majú „vedieť, vidieť“ a to za pomoci príkladov z dejín svetovej i slovenskej kinematografie a televíznej tvorby.

7. Výtvarná a typografická príprava - rozvíjanie výtvarného myslenia, estetického cítenia, získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby, kompozície a zručnosti pri ich používaní.
Predmet je zameraný na osvojenie si základov výtvarného jazyka a typografickej tvorby – získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu a písma, prostriedkoch výstavby kompozície a získanie zručnosti pri ich používaní.
Cieľom predmetu je rozvíjať tvorivosť a kreatívne výtvarné myslenie, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať a hodnotiť javy okolo seba z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie a fantáziu. Rovnako dôležitým cieľom je získať návyky a osvojiť si zručnosti v používaní klasických a súčasných výtvarných techník a zručnosti pri tvorbe písma, schopnosť kreatívne využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných a typografických prostriedkov v ich rôznych kombináciách a vo vzájomných súvislostiach pri výstavbe kompozície obrazu, ovládať špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách, ovládať postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov, ovládať zásady typografickej tvorby a poznať možnosti využitia informačných technológií pri výtvarnom vyjadrovaní.

8. Figurálne kreslenie – štúdium ľudskej postavy
Funkcia figurálneho kreslenia spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti. Výsledkom je získanie väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie a štylizáciu v danom študijnom odbore.
Cieľom predmetu je naučiť sa vnímať ľudské telo ako proporčné meradlo pre výtvarnú úžitkovú tvorbu, osvojiť si základné konštrukcie, proporcie a polohu jednotlivých častí ľudského tela a celej postavy, kompozične zvládnuť umiestnenie jednej a viacerých postáv v priestore v spojení s ďalšími objektmi, zvládnuť zobraziť časť alebo celú postavu v závislosti od jej charakteru v nadväznosti na celostný literárny alebo filmový dej, zvládnuť rôzne spôsoby plošnej a objemovej štylizácie tela, zvládnuť úpravu ľudskej figúry alebo jej častí v závislosti od použitia ostatných prvkov použitých v grafickej práci.

9. Obrazová tvorba - získanie vedomostí a zručnosti v technológii výroby filmových a televíznych programov, oboznámiť žiaka s prezentáciou filmových a televíznych programov, získať základné poznatky o spracovaní prevzatých cudzojazyčných programov. Charakter výučby je daný prevahou teórie, ale je nutné pomocou domácich úloh rozvíjať praktické znalosti.
Cieľom predmetu je objasniť tvorivé a realizačné aspekty výroby, spracovanie všetkých hlavných druhov audiovizuálnych programov a diel. Žiak je oboznamovaný s poznatkami aktualizovanými súčasnému stupňu vývoja technologii, foriem, žánrov a ich zvládnutia v tvorivom procese. Dôraz sa kladie najmä na fázu realizačnú a na fázu postprodukčnú - strihovú. Výklad sa sústreďuje na funkciu a použitie súčasnej audiovizuálnej techniky nevyhnutnej pre realizáciu tvorivých zámerov, na charakteristiku práce jednotlivých tvorivých profesií a s tým spojené tvorivé problémy.
Obsahom štandardu sú len tie žánre a typy programov, ktoré sú pre jednotlivé audiovizuálne médiá charakteristické. Filmová tvorba je zameraná na hraný film a na filmovú skladbu. Televízna tvorba je orientovaná najmä na inscenované programy a programy spravodajské. Tieto znalosti sa ďalej rozvíjajú v ateliéri audiovizuálnej tvorby a techniky.

10. Zvuková tvorba - ovládanie všetkých postupov tvorby zvuku, od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si základov práce s mikrofónom, snímania, záznamu zvuku a tiež spoznanie možnosti počítačového spracovania zvuku ich aplikáciu na konkrétne diela. Žiaci sú oboznamovaní so všetkými technickými systémami a zariadeniami na zvukových a rozhlasových pracoviskách a so všetkými základnými technologickými operáciami a tvorivými postupmi pri vzniku všetkých zvukových záznamov, nahrávok pri rozhlasovej práci, ozvučovaní filmových a televíznych diel.
Cieľom predmetu je zoznámenie sa s princípmi funkcie a činnosti hlavných častí elektroakustického reťazca, získanie teoretických znalostí základných tvorivých postupov potrebných pre prácu vo zvukových štúdiách a na rozhlasových pracoviskách a k získaniu zručnosti v ovládaní základných prvkov zvukového reťazca.
Ďalej je cieľom predmetu preniknutie do hudobnej a zvukovej dramaturgie ako súčasti dramaturgie audiovizuálnej tvorby, so zámerom podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania audiovizuálneho diela. Žiaci si osvojujú tvorivé a technické postupy realizácie zvuku vo filmovej a TV tvorbe, špecifiká zvukovej skladby v tejto tvorbe, ďalej tvorivé a technické postupy pri snímaní, zázname a postprodukčnom spracovaní zvukovej zložky v podmienkach filmovej realizácie a videorealizácie.

11. Počítačová grafika a prax – ovládanie softvérov na tvorbu rastrovej a vektorovej grafiky Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign. Cieľom predmetu je osvojenie si vedomostí práce s počítačovým softvérom, používaným v grafickom projektovaní. Jeho náplňou je nielen sebavedomé zvládnutie programu po technickej a formálnej stránke, ale celkové preniknutie do esenciálnych problémov kreatívnej tvorby grafického dizajnu. Hlavnou strategickou zložkou predmetu je aktivizovanie žiakov ku kreatívnym výkonom, originalite, jedinečnému prístupu ku grafickému dizajnu. Neodmysliteľnou zložkou učebného procesu je dôkladná exekúcia realizovaných prác. Vo štvrtom ročníku spoločne sumarizujeme vedomosti získané za štyri roky štúdia a a žiaci sa tak pripravujú sa pre vstup do praxe alebo štúdium na vysokej škole.

12. Ateliér fotografickej tvorby – uplatnenie tvorivých kritérií v konkrétnych zadaniach zameraných na jednotlivé oblasti výtvarno - úžitkovej fotografie. Cieľom predmetu je osvojenie si samostatného kreatívneho prístupu k riešeniu daných tém zručnosti v praktickej oblasti, teoretické a praktické zvládnutie realizačného procesu zadanej úlohy, osvojenie si práce s digitálnou fotografiou a osvetlovacou technikou pri práci vo fotografickom ateliéri, pochopenie základných elementárnych atribútov, ako je kompozícia a svetlo, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu fotografického obrazu. V predmete sa témy zadávajú postupne od menej náročných po náročnejšie, aby sa žiak oboznámil so všetkými aspektmi fotografickej tvorby. Cez denné svetlo a prácu v exteriéry plynule prechádzajú a oboznamujú sa s prostredím a situáciami, ktoré vznikajú v ateliéri. Využívanie ateliérových svetiel je nevyhnutná pre dokonalé zvládnutie toho, čo fotografia poskytuje. Postprodukcia je samozrejme súčasťou dnešnej fotografickej tvorby. žiaci pracujú s počítačom pre potrebnú grafickú úpravu v zadaných témach.

13. Ateliér audiovizuálnej tvorby a techniky - upevňovanie čiastkových vedomostí získaných na iných vyučovacích predmetoch v rámci obrazovej a zvukovej tvorby a ich syntéza a aplikácia na praktických zadaniach. Žiak prostredníctvom cvičení a zadaní absolvuje komplexný proces výroby audiovizuálneho diela od prípravnej fázy, cez samotné nakrúcanie až po postprodukciu a finalizáciu. Žiaci sa oboznámia so špecifickými potrebami rôznych spracovaní obrazu a zvuku v dokumentárnej, hranej tvorbe aj televíznej publicistike. Cieľom predmetu je oboznámenie sa so základnými audiovizuálnymi technickými a zariadeniami v praxi, naučiť sa pracovať s technológiami na spracovanie obrazu aj zvuku a s prostriedkami ich prepojenie do jedného celku. Predmet žiakom poskytuje primeraný teoretický základ a zručnosti potrebné pri snímaní, zázname, spracovaní a reprodukcii obrazu a zvuku.Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 17.1.2001
Mgr. art. Róbert Szabó ArtD. - zvuková tvorba, audiovizuálna technika
Mgr. art. Peter Pokorný – ateliér audiovizuálnej tvorby, dramaturgia a scenáristika
Mgr.art. Dávid Horinek – projekcie a rozbory, audiovizuálna technika
Mgr. art. Matúš Zajac – obrazová tvorba, dramaturgia a scenáristika, fotografická tvorba a prax
BcA. Matej Mazák – informatika (Adobe After Effects)
Dominik Prokop – informatika (Adobe After Effects)
Monika Mahútová – ateliér audiovizuálnej tvorby
Mgr. Katarína Lazarová - výtvarná príprava
Mgr. Lucia Halimovič – počítačová grafika a prax
Mgr. Erika Gerbócová – dejiny výtvarnej kultúry
Materiálnotechnické vybavenie odborných učební a ateliérov:

3 ateliéry klasickej animácie - špecálne vybavené animačné stoly, kamery so stojanom na snimanie jednotlivých obrázkov, projektory s plátnom na ukážky animovanej tvorby, špeciálny stôl so zeleným pozadím, statívy a halogénové svetlá na osvetlenie scény, scanery a PC s programami (Cambridge Animo, Moho (Anime Studio), Adobe Premier Elements, CTP, Toom Boom) na spracovanie kresieb, strihu zvuku a finalizáciu filmových a multimediálnych prác.

8 ateliérov počítačovej animácie, grafiky, fotografie a Motion Capture – obsahujú špičkové vybavenie - (spolu 200 PC, 100 ks iMac) s programovými balíkmi Adobe Design Premium (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Dreamweaver, Fireworks), Adobe Premiere, Autodesk Entertanment Creation Suite (3D Studio MAX, Maya, Mudbox, Combustion), Samplitude, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

digitálne nahrávacie zvukové štúdio s digitálnou strižňou - obsahuje nahrávaciu kabínu, zvukovú réžiu, ktorej súčasťou je mixážny pult, Mix Wizard, zosilňovač TEAC, mikrofóny, slúchadlá, reproduktory a počítačovú techniku na ozvučenie filmových a multimediálnych projektov. Zvukové štúdio má profesionálne parametre profesionálneho zariadenia, umožňuje nahrávanie a záznam hovoreného slova, hudobnej produkcie a špeciálnych zvukových efektov. Hotový produkt je možné upraviť priamo v štúdiu resp. v odbornej učebni počítačovej animácie a grafiky.

ateliér fotografickej tvorby - klasické, digitálne fotoaparáty a zrkadlovky, objektívy základné, širokouhle, teleobjektívy (neskresľujúce), statívy, fotoblesky, osvetľovacia technika, pozadia, počítače pre spracovanie digitálnej fotografie – PC, iMAC, osvetľovacia technika pre ateliér – reflektory, stojany, softbox, zadná stena pre ateliér, A2 a A3 tlačiarne...

5 ateliérov figurálneho kreslenia, modelovania a výtvarnej prípravy

ateliér odevného dizajnu - ukážky dobových modelov šiat, šijacie, žehliace, strihacie stroje, PC na tvorbu a prácu v danom študijnom odbore.

foto komora - ateliér je určený na tvorbu klasickej technológie vyvolávania a úpravy fotografií, obsahuje zväčšováky, sušičku, tácky, ustalovače, vývojky a pod. foto. potreby.

multifunkčná športová hala