Mgr. art. Daniela Schredlová - dejiny odev. dizajnu, odevný dizajn, výtvarná príprava
Mgr. Monika Vodičková – slovenský jazyk a literatúra, biológia
Mgr. Erika Gerbócová – dejiny výtvarnej kultúry, dejepis
Mgr. art. Lukáš Freytag – figurálne kreslenie
Mgr. Ivana Korenková – dejiny výtvarnej kultúry, ekonomika
Mgr. Zuzana Hubáčová – anglický jazyk
Mgr. Silvia Kramariková – anglický jazyk
PhDr. Viera Suchomerová – náboženská výchova
Mgr. Eleonóra Šmídová – informatika, matematika
Mgr. art. Katarína Lazárová – digitálna fotografia, vývoj a dejiny fotografie, fotograf. tvorba a prax, výtvarná príprava
Mgr. art. Anna Horčinová – digitálna fotografia, vývoj a dejiny fotografie, fotograf. tvorba a prax,
Ing. arch. Jaroslav Baran - klasická animácia a prax, dramaturgia a scenáristika
Ing. Karol Holubčík – klasická animácia a prax
Mgr. art. Tomáš Danay – počítačová animácia a prax, informatika
Ján Drobný – počítačová animácia a prax (3Ds MAX, Motion Capture)
Ing. Štefan Kováčik - počítačová animácia a prax, Motion Capture
Mgr. Veronika Máteová – informatika, počítačová grafika a prax (InDesign), videotvorba
Mgr. Ján Mózer – figurálne kreslenie, výtvarná príprava, biologické aplikácie
Mgr. art. Soňa Bergendiová - výtvarný ateliér
Mgr. art. Štefan Kubovič – navrhovanie a typografia, teória dizajnu
Mgr. art. Soňa Bergendiová – odevný dizajn, konštrukcie a modelovanie odevov, technológia, dejiny odevnej tvorby
Ela Šafáriková – odevná tvorba a prax, konštrukcie a modelovanie odevov, technológia
Mgr. Matúš Blšťák - klasická animácia a prax, počítačová grafika a prax, informatika, výtvarná príprava
Mgr. Lucia Halimovič - počítačová grafika a prax,
Mgr. Mgr. Marián Paliatka - telesná a športová výchova, biológia,