-->
Vedenie SSUŠ animovanej tvorby
Mgr. Viera Zavarčíková Mgr. Viera Zavarčíková
Zriaďovateľka a Generálna Riaditeľka školy SSUŠ animovanej tvorby

Absolventka Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica, aprobácia Slovenský jazyk a Výtvarná výchova, s viac ako 30 ročnou pedagogickou, metodickou, riadiacou a výtvarnou praxou, výtvarné návrhy pre firmu ERPO, vedúca grafickej komunikácie PR firmy Gratex International a.s. (1997-98), posledná výstava 12.12.2000 "Kráľovi pokoja a lásky" v galérii Blumentál, zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby, Bratislava (17.1.2001), autorka študijného odboru - 8259 6 ANIMOVANÁ TVORBA (r.2001), 8296 6 GRAFICKÝ DIZAJN (r.2004), zakladateľka prvých multimediálnych učebníc na Slovensku - Počítačová animácia, Počítačová grafika a Dejiny výtvarnej kultúry, zakladateľka študijného programu Univerzita animovanej tvorby (UAT) - kurzov klasickej a počítačovej animácie, schválené MŠ SR pod číslom 1120, ktoré sa realizovali prvýkrát na Slovensku od januára 1997, zakladateľka Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl ANIMOFEST (2006), Medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl UAT GRAPHIC (2010), Medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl UAT PHOTO (2011), Medzinárodnej súťaže odevného dizajnu stredných škôl UAT FASHION (2015) a Medzinárodnej súťaže filmovej tvorby stredných škôl UAT FILM (2016). Zakladateľka a riaditeľka Akadémie filmovej tvorby a multimédií, pre odborné vzdelávanie dospelých (2014).
Mgr. art. Monika Dlugošová Mgr. Art. Monika Dlugošová
Zástupkyňa riaditeľky školy

Študovala na FF KU a VŠMU v Bratislave odbor divadelná scénografia; odbornosť z hľadiska odevného dizajnu. Už počas štúdia na VŠMU i po jeho ukončení sa podieľala na viacerých divadelných projektoch a výtvarných inštaláciach /Tólkšou, Mestské divadlo Žilina, Motýľom nik nerozkáže, Mestské D.P.O.Hviezdoslava v Bratislave, Don Giovanni,Mestské D.P.O.Hviezdoslava v Bratislave, Hamlet, Festival Traverses v Nancy, InFusion, Festival A basta! Divadlo Pôtoň, Bátovce.../ V súčasnosti pôsobí v rámci nezávislého voľného zoskupenia ANTAGONA, ktoré hľadá možnosti netypického usporiadania v rámci divadelnej budovy a atypických priestorov a prostredí.
akad. mal. Ľudmila Pavolová akad. mal. Ľudmila Pavolová
Zástupkyňa pre odborné predmety

Po skončení vysokej školy výtvarných umení dlhodobo pôsobila ako animátorka a výtvarníčka v Slovenskej filmovej tvorbe Bratislava-Koliba, kde sa podieľala na realizácii animovaných filmov a seriálov pre STV. Spolupracovala so štúdiom Bratři v třiku Praha-Barandov. Získala viacero ocenení, napr. Čestné uznanie na Filmovom festivale v Zlíne za animáciu a výtvarné návrhy vo filme Domáca úloha, za animáciu vo filme Údel, ktorý dostal Strieborného medveďa v Berlíne a Zlatú mušľu v Indii atď. Svojou tvorbou v oblasti animovaného filmu garantuje výučbu študijného odboru animovaná tvorba.
Ing. arch. Jaroslav Baran Ing. arch. Jaroslav Baran
Ing. arch. Jaroslav Baran bol dlhoročným členom tvorivých štábov v Štúdiu animovaných filmov Bratislava – Koliba a aj posledným riaditeľom tohto štúdia. Je prvým školiteľom animácie na Slovensku, usporiadal animačné workshopy nielen na Slovensku, ale aj v Portugalsku, Francúzku a Japonsku. Je členom Grantovej komisie AF MK SR a AVF, komisie pre mediálnu výchovu MK SR a členom AWG ASSIFA. Spolupracoval na 4 vysokoškolských absolventských, alebo bakalárskych filmoch a bol vedúcim cca. 150 detských filmov. Ako animátor, hlavný animátor, alebo režisér sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2002 v širšom výbere nominovaný na Oscara, ďalej King Macius (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), Pravdivý príbeh Baróna Prášila,…132 animovaných filmov, televíznych seriálov – Rytier Malíček, Bruno a Benjamín, Mediálni špióni, Pán Toti, všeobecne známy Jurošík, Krasulienka (Luxemburg), Flitze (ZDF, Nemecko), Litle Penguin (King Roll, UK), Kuliočko (Ebyhome video, UK, Animax), Malý kráľ Matúš (Poľsko, Nemecko, Francúzsko), Wiesendetektive (Nemecko),… a desiatok reklám v domácej aj v zahraničnej produkcii. Režisér a výtvarník mimoriadne úspešného animovaného seriálu OVCE, ktorý získal 9 ocenení doma aj v zahraničí.
Ing. Karol Holubčík Ing. Karol Holubčík
Študoval na VŠMU Bratislava odbor Animovaná tvorba. Pôsobil ako animátor a režisér v Slovenskej filmovej tvorbe Koliba. V roku 1996 získal cenu filmových novinárov. Ako režisér, výtvarník a animátor spolupracuje na tvorbe reklám: Coca-cola, Milka, Mainl, T-mobil, OMV... Spolupracuje so štúdiami v celej Európe: Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko...Pracoval ako charakter animátor na Tv sérii Mr. Bean, Kipper, Angelina Ballerina, Meg a Mog...Ako režisér a animátor vytvoril pre Bavorskú televíziu 50 krátkych spotov. Spolupracoval na výrobe videoklipov a večerníčkových seriálov, z ktorých mnohé získali ocenenia: Zlín, cena IAFF New York... Venuje sa vlastnej, voľnej tvorbe a vedie štúdio animovaného filmu Griffel. Svojou tvorbou garantuje odbor Animovaná tvorba a vyučuje predmet Klasická animácia.
Ján Drobný Ján Drobný
Venuje sa počítačovej animácii a grafike po absolvovaní študijného programu - Univerzita Animovanej Tvorby. Pracoval na projekte EÚ Big Picture Network, interaktívnom projekte „We are one body“. Absolvoval náročné školenie motion capture - druhý stupeň, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vo voľnom čase jazdí ako spolujazdec v seriáli Rally SR vo farbách školy. V našej škole vyučuje predmet Počítačová animácia 3D Studio MAX.
Mgr. Matúš Blšťák Mgr. Matúš Blšťák
Je absolventom SSUŠAT v odbore animovaná tvorba. Vysokoškolské štúdium ukončil na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore Pedagogika výtvarného umenia. Spolupracoval na tvorbe animácií pre film Jurošík. V roku 2009 získal čestné uznanie na Animofeste za svoj krátky animovaný film Krása života. Na našej škole vyučuje predmety Klasická ručne kreslená animácia, Výtvarná príprava, Informatika, počítačová animácia a prax, konkrétne programy Adobe Flash, Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator.
Mgr. art. Tomáš Danay Mgr. art. Tomáš Danay
Je absolventom SSUŠAT a VŠMU, odbor animácia. Počas štúdia na vysokej škole pracoval v postprodukčnom štúdiu Blue Faces na rôznych reklamných spotoch zo Slovenska, Českej Republiky, Švédska, Ameriky, Rakúska (ČSOB, VÚB, O2, Nike, Raiffeisen apod.) a na rôznych celovečerných Hollywoodskych filmoch ako napr. Zelený Sršeň (The Green Hornet), Šmolkovia (The Smurfs), Čierne Zlato (The Black Gold) a mnoho ďalších. So svojím absolventským filmom Pán Mrkva vyhral študentský filmový festival Áčko 2013 za najlepší animovaný film, druhé miesto na medzinárodnom študentskom festivale v Tel Avive a je držiteľom tvorivej prémie Igric 2014. Jeho film Pán Mrkva bol vybraný ako predfilm počas Bažant kinematografu 2014 s ktorým pochodil mnoho miest na Slovensku. Rovnako bol premietaný na mnohých domácich aj zahraničných filmových festivaloch, napríklad na Slovensku, v Českej Republike, v Rumunsku, v Izraeli, v Kanade, vo Francúzsku, v Brazílii, v Južnej Kórei, či v Indonézií. Od roku 2010 pracuje v dome umenia pre deti - v Bibiane, kde je vedúcim animačných workshopov pre deti. V roku 2013 začal pracovať ako freelancer na rôznych animačných, grafických a fotografických zákazkách. V súčasnosti pripravuje vlastný animovaný seriál. Na škole učí počítačovú animáciu a prax a informatiku, konkrétne programy Photoshop, Flash, After Effects a Maya.
Mgr. Dušan Blahút PhD. Mgr. Dušan Blahút PhD.
Ukončil fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda Trnava, kde v súčastnosti pôsobí ako pedagóg. 3D animácií a vizualizácia, ako aj grafike sa venuje už viac ako 20 rokov. Vytvoril a spolupracoval na viacerých televíznych reláciach, videoklipoch, reklamných spotoch a zvučkách. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala na našej škole britská firma Vicon. Vyučuje predmet počítačová animácia, program 3D Studio MAX, after effect a motion capture.
Mgr. art. Peter Pokorný Mgr. art. Peter Pokorný
Absolvent Filmovej fakulty VŠMU, Ateliéru strihovej skladby. Už popri štúdiu na vysokej škole sa venoval rôznym televíznym výrobám pre TV JOJ a RTVS (napr. Tajný sen, 2011 – strih; Na doskách, 2011 – strih; A predsa sa točí, 2014/15 – réžia, scenár). Spolupracoval ako režisér, strihač a fotograf na výrobe prezentačných materiálov, videí a videozáznamov (medzi inými napr. mBank, DNA Production, Vantage, Redhill production, Partners Group). V súčasnosti pôsobí ako doktorand na VŠMU, kde sa popri vývoji celovečerného dokumentárneho filmu venuje pedagogickej práci na bakalárskom stupni. Jeho hraný dokument Sací reflex (2013) bol nominovaný na Festivale Áčko za najlepší hraný film, Tieň pani P (2011) vyhral na Festivale Áčko cenu diváka za najlepší film a bol premietaný v multiplexoch Cinemax vo výbere filmov KOBYLKY a na rôznych filmových festivaloch (napr. Cinematik, 2012). Na našej škole vyučuje predmet Obrazová tvorba.
Mgr. art. Róbert Szabó ArtD. Mgr. art. Róbert Szabó ArtD.
Študoval na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde absolvoval aj doktorandské štúdium, ktoré ukončil dizertáciou na tému: Zvukové majstrovstvo v digitálnom prostredí. Pracoval ako zvukový majster v Slovenskom rozhlase, neskôr v Slovenskej televízii a v rôznych postprodukčných spoločnostiach. V súčasnosti okrem zvuku sa venuje aj obrazovému strihu v STV. Ako zvukár alebo strihač spolupracuje na rôznych televíznych reláciách, animovaných filmoch a študentských filmoch. Na našej škole vyučuje Zvukovú dramaturgiu filmu (ZDF), softvér Samplitude a filmový strih v programe Canopus Edius.
Doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD. Doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD.
Je odborníkom v oblasti audiovízie a multimédií, vedúci Kabinetu videotvorby a fotografie na Ústave dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, autor mnohých publikácií a video–učebných pomôcok a spoluautor projektu Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií. Na našej škole vyučuje predmet Dramaturgia a scenáristika. Je spoluautorom projektu Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií.
Martin Levinne Martin Levinne
Martin Levinne študoval grafiku na prestížnom Art Institute v Los Angeles. Pracoval ako grafický dizajnér, art director v reklame a v médiách a ako fotograf v slobodnom povolaní. Jeho klientmi sú filmové štúdiá Miramax, Sony Pictures, Warner Bros, Columbia, televízne spoločnosti MTV, HBO, VH1. Publikoval napríklad v časopisoch Rolling Stone, New York Times, Washington Post, Reuters, Spiegel, Stern. Fotil pre značky Guess, Prada a Speedo. Svoje fotografie prezentoval na samostatných i kolektívnych výstavách v USA, v Japonsku i v Európe. Za svoju tvorbu získal mnoho ocenení. Je autorom cyklov Anjeli a Všetko je inak. Fotí čiernobiele aj farebné portréty, série, fotografie z ciest, Usporadúva individuálne workshopy, píše zaujímavé blogy a chystá vydanie svojich fotografií v knižnej podobe. Žije a tvorí striedavo v Los Angeles, Bratislave a Prahe. Na našej škole učí fotografickú tvorbu a prax.
Mgr. art. Štefan Kubovič Mgr. art. Štefan Kubovič
Vyštudoval VŠVU Bratislava – odbor voľná grafika. Samostatné výstavy: Riverum of book – Pittsburgh, USA, Coup De Lune, Paríž, Francúzsko, Art Zwieg, Nemecko, Cafe SNG – Bratislava, Galéria Medium – Bratislava, iné miesta na Slovensku. Získal ocenenia: 2. miesto o najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2000 a 1. miesto za najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2004. Pôsobil 10 rokov v reklamných agentúrach. Venuje sa voľnej grafike, maľbe, grafickému dizajnu, známkovej tvorbe. Vyučuje predmet Navrhovanie, Typografia a Estetika.
Mgr. Ján Mózer Mgr. Ján Mózer
Vyštudoval UPDS v Prešove, je členom SVVÚ – spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Venuje sa figurálnej maľbe vychádzajúcej z tradície kubizmu a futurizmu. Výstavná činnosť: SND, Univerzitná knižnica v Bratislave, Horehronské múzeum Brezno, Múzeum rodiny Warholovcov Medzilaborce, Šarišské múzeum Bardejov, v Portugalsku Barreiro, SNM Múzeum židovskej kultúry Bratislava, Elektráreň Tatranská galéria, Eisenstadt Rakúsko: Hans der Bewegung. V našej škole vyučuje predmet Figurálne kreslenie.
Mgr. Barbora Tribulová, PhD. Mgr. Barbora Tribulová, PhD.
Vyštudovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave a doktorandské štúdium na Katedre teórie a dejín umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, so špecializáciou na teóriu súčasnej architektúry. Za ostatné roky sa predstavila aj ako kurátorka študentských architektonických výstav. Vyučuje predmet Dejiny výtvarnej kultúry.
Mgr. art. Denisa Slávová - Horváthová Mgr. art. Denisa Horváthová
Úspešne ukončila štúdium pedagogiky výtvarného umenia na Trnavskej univerzite a štúdium na katedre Fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Na našej škole vyučuje digitálnu fotografiu, vývoj a dejiny fotografie, fotografickú tvorbu a prax, vedie žiakov k technickému zvládnutiu digitálnej aj analógovej fotografie, nabáda k výtvarnému mysleniu a hľadaniu vlastného fotografického jazyka. Má za sebou viacero výstav doma aj v zahraničí. Pracuje, žije a tvorí v Bratislave.
Mgr. art. Dominika Jackuliaková Mgr. art. Dominika Jackuliaková
Úspešne ukončila štúdium na katedre Fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas svojho štúdia absolvovala semestrálnu stáž na Akademie der bildenden Künste vo Viedni a odborné workshopy v Nemecku a na Slovensku. Má za sebou samostatnú výstavu v galérii Photoport v Bratislave a viacero skupinových výstav doma aj v zahraničí /Česká republika, Nemecko, Slovinsko/. Na našej škole vyučuje vývoj a dejiny fotografie a fotografickú tvorbu a prax. Momentálne žije a tvorí vo Viedni.
Mgr. art. Anna Horčinová Mgr. art. Anna Horčinová
Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave úspešne ukončila štúdium na Katedre fotografie a nových médií, kde momentálne pôsobí ako doktorandka. Počas svojho štúdia absolvovala zahraničné stáže na Lahti University of Applied Sciences, Institute of Design and Fine Arts vo Fínsku a na University of Arizona, College of Arts v USA. Má za sebou niekoľko samostatných výstav na Slovensku a v Českej Republike a viacero skupinových výstav doma i v zahraničí /Slovinsko, USA, Maďarsko, Francúzsko, Poľsko, Nemecko/. Na našej škole vyučuje digitálnu fotografiu a fotografickú tvorbu a prax.
Lukacovicova Mgr.art. Lenka Lindák Lukačovičová
Je absolventkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ( kulturológia) a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (fotografia), kde momentálne pokračuje v realizácii doktorandskej práce. Počas štúdií sa zúčastnila zahraničných stáží v Chorvátsku a Belgicku. Realizovala niekoľko samostatných výstav (Červená kniha v Nitrianskej galérii, Šedá kniha v Synagóge - Galérii Jána Koniarka v Trnave) a zúčastnila sa viacerých medzinárodných a domácich súťaží, sympózií a skupinových výstav v Berlíne, Lilles, Poznani, Skopje, Bratislave, atď. V posledných rokoch sa aktívne venuje lektorovaniu fotografických kurzov, fotografovaniu, ale aj pedagogickej a výtvarnej činnosti. Na našej škole vyučuje fotografickú tvorbu a prax.
Eleonóra Šafáriková Eleonóra Šafáriková
Po ukončení štúdií pokračovala v praxi v SND ako umelecká kostymérka. Venuje sa intenzívne umeleckému, historickému kostymérstvu. Jej práce sú známe a vyhľadávané u nás aj v zahraničí. Pravidelne pripravuje korunovačné kostýmy pre korunovačné slávnosti v Bratislave, pri historických rekonštrukciach Napoleonských bitiek v Slavkove, Waterloo a v Bratislave oblieka vojakov. Zúčastňuje sa honosných sprievodov na vinobraniach v Pezinku a v Modre, kde sa prezentujú nielen jej kostýmy, ale aj klienti z oboch miest v kostýmových kreáciách zhotovených v kostýmovom štúdiu Elijana. Jej kostýmy zdobia výstavné priestory Červeného Kameňa, Múzea v Modrom Kameni. Niektoré jej práce vystavovala v Paríži v rámci najlepších prác štátov Európskej únie. Na našej škole vyučuje odborný predmet Odevná tvorba a prax.
Veronika Mateova Mgr. Veronika Máteová
Študovala na UMB v BB a úspešne ukončila štúdium odboru učiteľstvo výtvarného umenia, kde nadobudla vedomosti a zručnosti v oblasti klasickej a digitálnej grafiky a fotky, dizajnu, videoartu a umenia objektu, inštalácie a performance. Svoje práce vystavovala v Poľsku a galérií v BB. Venuje sa prevažne počítačovej grafike, IT technológiám a v budúcnosti sa chce zdokonaliť v oblasti tvorby webových stránok.
Mgr. Lucia Halimovič Mgr. Lucia Halimovič
Študovala na SUŠ v Trenčíne, odevný dizajn a na UKF v Nitre Výtvarné umenie a pedagogiku a sociálnu pedagogiku. Vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu, grafike a odevnému dizajnu. V minulosti vystavovala svoje fotografické práce pod názvom - Človek, príroda. V budúcnosti plánuje výstavu fotografií portrétov pod názvom Sladké kvety. Spolupracuje ako fotografka pre známy internetový časopis. Na škole vyučuje počítačovú grafiku – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, Výtvarnú prípravu a Modelovanie.
Mgr. Adela Vrbová Mgr. Adela Vrbová
Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyštudovala predmety slovenský jazyk a ruský jazyk. V rámci štúdia absolvovala dva študijné pobyty v Moskve na Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina a štúdium ukončila aj certifikátom z Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova. Z predošlej pedagogickej praxe má osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne; Interaktívna tabuľa v práci učiteľa a Využívanie IKT v práci učiteľa. Na našej škole vyučuje predmety slovenský jazyk, občiansku náuku, etickú výchovu a biológiu. Zároveň spravuje školskú knižnicu a je koordinátorkou projektu Zelená škola.
Mgr. Silvia Kramariková Mgr. Silvia Kramariková
Na Vysokej škole pedagogickej v Nitre vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a literatúra. Počas svojej pedagogickej činnosti vykonávala funkciu uvádzajúceho učiteľa poskytujúceho pedagogicko-odbornú pomoc pre začínajúcich učiteľov, zároveň pracovala ako učiteľ – metodik pre študentov vysokých škôl počas ich študijnej pedagogickej praxe na školách. V rámci projektu ESF absolvovala Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách a v rámci projektu INFOVEK Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese. V ostatných rokoch sa venuje i lektorskej činnosti pre rôzne spoločnosti. Na našej škole vyučuje anglický jazyk.
Mgr. Zuzana Štochmalová Hubáčová Mgr. Zuzana Štochmalová Hubáčová
Na fakulte humanitnych a prirodnych vied vyštudovala aprobáciu anglický jazyk a literatúra – geografia. V rámci štúdia tlmočila na pedagogickej fakulte. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala študijné pobyty v Londýne. Absolvovala aktualizačné vzdelávania: Práca s interaktívnou tabuľou, Photoshop v práci učiteľa, Uplatnenie informačných technológií vo vyučovacom procese, Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese a Podpora duševného zdravia v školskom prostredí. Na našej škole vyučuje predmet anglický jazyk. Zároveň pracuje na pozícii PR manažérky.
Mgr. Natálie Hanáková Mgr. Natálie Hanáková
Na vysokej škole v Trnave vyštudovala učiteľstvo v aprobácii matematika a informatika.Za vytvorenie elektronickej učebnice s názvom Hardvér osobných počítačov jej bola udelená pochvala dekana za vynikajúcu diplomovú prácu. Mimo pedagogického vzdelania sa venovala štúdiu hry na klavír. Na našej škole vyučuje predmet informatika a matematika .
Mgr. art. Tomáš Pašteka Mgr. art. Tomáš Pašteka
V rokoch 1978 až 1983 vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor Filmová a televízna dokumentárna tvorba. Od roku 1983 do 1992 pracoval v Slovenskej televízii v Bratislave, kde nakrútil desiatky dokumentárnych filmov a publicistických relácií. Prešiel tu bohatou praxou takmer všetkých žánrov a technológií od krátkych filmových dokrútok do magazínov, cez dokumentárne a publicistické filmy, hrané relácie, až po komplikované kombinované živé vysielania z exteriérov. V roku 1992 po tom, čo v televízii zrušili interné miesta režisérov, odišiel do slobodného povolania a pracuje ako scenárista, režisér a fotograf. Počas účinkovania v Slovenskej televízii pracoval ako režisér na mnohých programoch s environmentálnou problematikou a tejto téme sa venuje aj naďalej ako režisér a scenárista v slobodnom povolaní. Napríklad scenáristicky a režijne pripravil niekoľko dokumentárnych filmov pre Ministerstvo životného prostredia SR.Na niektorých filmoch s prírodovednou tematikou sa podieľal aj ako kameraman. V roku 1992 založil firmu Detail, v ktorej realizoval dva dokumentárne filmy pre Slovenskú televíziu o transsibírskom exprese a slovenských misionároch pôsobiacich na území Jakutskej republiky a Južného Ruska v mestách Aldan a Kamyšin. Štyri roky pripravoval autorsky a režijne magazín o fotografii a videu pre Slovenskú televíziu. V súčasnosti pracuje ako dokumentarista pre súkromnú spoločnosť.
Mgr. art. Dusan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler
Vyštudoval odbor Architektúra a urbanizmus na Slovenskej technickej univerzite a potom odbor Architektonická tvorba na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, počas ktorého absolvoval aj dva semestre doplnkového štúdia na Vysokej škole múzických umení v odbore Scénografia a tiež Doplňujúce pedagogické štúdium v oblasti výtvarného umenia. Popri štúdiách absolvoval viacero workshopov týkajúcich sa programovania alebo počítačovej grafiky. Má za sebou tiež niekoľko skupinových výstav. Po skončení školy pôsobil ako samostatný tvorca v oblasti architektúry a interiérového dizajnu, alebo aj ako externý počítačový grafik na tvorbe rôznych vizuálnych propagačných prostriedkov či tvorbe počítačových hier.
Mgr. Erika Gerbócová Mgr. Erika Gerbócová
Vyštudovala aprobáciu dejepis a estetika na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Počas štúdia sa hlbšie zamerala na dejiny estetiky v súvislosti s vnímaním umenia a kultúrnych súvislostí, čoho vyústením bola aj účasť na Študentskej vedeckej konferencii, kde svoju prácu venovala možnostiam estetična v diele mexickej maliarky Fridy Kahlo. Vysokoškolské štúdium ukončila s červeným diplomom pod vedením riaditeľky Inštitútu estetiky, vied o umení a kulturológie prof. PhDr. Jany Soškovej, CSc.
Mgr.art. Soňa Bergendiová Mgr.art. Soňa Bergendiová
Vyštudovala VŠVU v Bratislave na katedre dizajnu, ateliér art dizajn. Diplomovú prácu s názvom Periféria dizajnu, v ktorej sa zaoberala vzťahom amatérskeho a profesionálneho dizajnu, mala vystavenú vo Francúzskom inštitúte v Bratislave. Samostatnú výstavu s rovnomenným názvom mala v Galérii v Šali. Po skončení štúdia založila vlastnú značku, v ktorej spája tradičné slovenské ľudové prvky so súčasným dizajnom. Na škole vyučuje predmety výtvarná príprava a výtvarný ateliér.
Mgr. Marián Paliatka Mgr. Marián Paliatka
Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave vyštudoval odbore učiteľstvo telesná výchova k občianstvu. V rámci štúdia absolvoval špecializáciu trénerstvo plávania, ktoré aktívne vykonáva v plaveckých kluboch. Na škole vučuje predmety telesnú výchovu, občiansku náuku a biológiu.