Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby disponuje špičkovo vybavenými odbornými učebňami s najnovším softvérom.
stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy
stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy
stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy
stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy stredná umelecká škola animovanej tvorby - Vybavenie školy
stredná umelecká škola stredná umelecká škola stredná umelecká škola
stredná umelecká škola stredná umelecká škola stredná umelecká škola
stredná umelecká škola stredná umelecká škola stredná umelecká škola
stredná umelecká škola stredná umelecká škola stredná umelecká škola
stredná umelecká škola stredná umelecká škola stredná umelecká škola
stredná umelecká škola stredná umelecká škola stredná umelecká škola
stredná umelecká škola stredná umelecká škola stredná umelecká škola
stredná umelecká škola

Športová hala pri SSUŠ animovanej tvorby
umelecká škola umelecká škola umelecká škola
umelecká škola umelecká škola umelecká škola