HARMONOGRAM TALENTOVÝCH SKÚŠOK
pre 4-ročné študijné odbory
KÓD ŠKOLY: 036 068 284       Stiahni prihlášku
23.3.2018
  9,00 –   9,30
  9,30 – 11,00
11,00 – 12,30
12,30 – 13,00
13,00 – 15,00

Skúška pozostáva:
Voľná téma:Podmienky prijatia:
Informácie:Registrácia
Kresba zátišia podľa zostavenej predlohy
Kresba portrétu podľa živého modelu
Obedová prestávka
Voľná téma podľa vybraného študijného odboru

kresba zátišia, portrét, voľná téma
8259 M Animovaná tvorba - obrázkový príbeh (komix), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
8296 M Grafický dizajn - výtvarné riešenie: iniciály vlastného mena, téma zameraná na grafické a priestorové myslenie
8297 M Fotografický dizajn - plastický reliéf z vystrihovaného papiera
8298 M Odevný dizajn - návrhy šiat alebo kostýmu podľa zadanej témy
8294 M 01 Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih - obrázkový príbeh (komix), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
úspešné vykonanie talentovej skúšky
tel: 02/6241 1668
fax: 02/6252 4313
www.uat.sk
uat@uat.sk
Školné:
150 EUR/mesiac
Zápisné:
250 EUR/ platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
Poplatok za talentovky: 20,- €
Súčasťou hodnotenia talentových skúšok sú aj domáce práce: kresba, maľba, fotografia, film (CD, DVD,...) Účastník talentových skúšok môže získať zo štyroch horeuvedených disciplín max. 80 bodov, tzn. 1 disciplína - max. 20 bodov. Na úspešné zloženie talentovej skúšky je potrebné získať minimálne 50 bodov.
Naša škola poskytuje nadaným študentom hlavne z detských domovov a zo sociálne slabších rodín, ktorí si štúdium preukázateľne dovoliť nemôžu, možnosť absolvovať štúdium bezplatne.
Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže - SOŠ technická (Vranovská 2,Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný Domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú žiaci priamo na vybraný domov mládeže.
Internát na Peknej ceste - možnosť ubytovania v školskom roku 2016/2017.
Informácie o ubytovacom zariadení
Žiadosť o prijatie na internát na Peknej ceste
skola animovanej tvorby