1. Bohúňova paleta 2004 – VIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
  zlatý diplom – DENISA MALOVCOVÁ, SIMONA WEISSCHLENEROVÁ
  strieborný diplom – ZUZANA STREMPEKOVÁ, FILIP ROZMAN
  bronzový diplom – SAMUEL DUŠA
 2. SLOVAKPRIX Multimedia 2005 – 1. miesto v kategórii: Špeciálna cena pre stredoškolákov
  Cena prezidentky Nadácie Sovička Zdenky Kukanovej
 3. Prečo som na svete rád/rada 2005 – celoštátna výtvarná súťaž s protidrogovým zameraním
  2. miesto – VERONIKA MIŠKOVIČOVÁ
  3. miesto – ADAM HUSÁR
 4. Elektronické tablo – celoštátna súťaž o najlepšie elektronické tablo
  1. miesto – 4.A trieda
 5. ORANGE – celoštátna fotografická súťaž pre stredné školy
  1. miesto - SIMONA WEISSCHLENEROVÁ

 1. Olympiáda z anglického jazyka
  Našu školu reprezentoval JURAJ KADLEČÍK, 3.B – 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole
 2. EURÓPA V ŠKOLE – medzinárodný projekt, písomné a výtvarné práce na tému - Aká budeš Európa v budúcnosti?
  ADAM BRNA, 3.B – Európa, spoločné dielo 1,2 (plagát)
  MAREK POLAKOVIČ, 2.B – Aká budeš Európa 1, 2 (plagát)
  MARIÁN DROBNICA, 2.B – Aká budeš Európa 1, 2 (plagát)
  Všetci traja získali za svoje práce ocenenia, ktoré si prevzali s pedagógmi 15. 5. 2006 v Zrkadlovej siene Primacionálneho paláca o 11.00 hod. Víťazi sa za odmenu zúčastnia medzinárodného workshopu v Nemecku (Brna) a v Rakúsku (Polakovič)
 3. JUNIOR INTERNET
  KRISTÍNA MARCINOVÁ, 1. - 3. miesto v kategórii Junior Webb do16 rokov
 4. MLADÝ GÉNIUS – vedomostná súťaž
  Certifikáty vynikajúcich riešiteľov získali:
  Zlatý - MÁRIA GELINGEROVÁ 4.A, NATÁLIA RAKOVÁ 4.A, VLADIMÍRA BOLIČKOVÁ 2.B
  Strieborný - ADAM NEDBAL 4.A, SAMUEL DUŠA 4.A, ADELA ŽÁKOVÁ 3.B, ŠIMON KOŠTÁL 3.B, ŽANETA LIPTÁKOVÁ 2.B, JÚLIA KRAVECOVÁ 1.B, FILIP HADAČ 1.A
  Bronzový – NATÁLIA HÁJKOVÁ 1.B, SIMONA SIČÁKOVÁ 1.B, MARTIN JURČÍK 1.B, ĽUDOVÍT HORNÝ 1.B
 5. PREČO SOM NA SVETE RÁD, RADA – výtvarná súťaž s protidrogovým zameraním
  5. Júna si v priestoroch Národnej rady SR na bratislavskom hrade prevzali ocenenia:
  NATÁLIA KUCHÁROVÁ – koláž
  MAREK POLAKOVIČ - plagát
 6. ANIMOFEST 2006 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
  1. miesto: Kudlanka – Simona Grejtáková, Rastislav Polenkovič
  3. miesto: Van Hellfish – Martin Koleják, Jozef Brnkaľák
  Cena diváka: Rieka života – Emília Rudinská
  Čestné uznanie: Fibo – Zuzana Fiebigerová
  Čestné uznanie: Rieka života – Emília Rudinská
  Čestné uznanie: Box – Daniel Žák, Jozef Brnkaľák

 1. Násilí kolem nás – medzinárodná súťažná výstava prác študentov stredných škôl v Prahe
  Kresba: 2. miesto – V.Boličková, 3. miesto – M.Mitošinková
 2. Medzinárodná súťaž GENIUS LOGICUS
  Certifikát vynikajúci medzinárodný riešiteľ – V.Boličková, 3.B
  Certifikát vynikajúci riešiteľ – Ž.Liptáková 3.B, Z.Bobríková 1.A, M.Čechovič 1.A, K.Duran-Bašták 2.A, Z.Nemcová 2.A, E.Tomovičová 2.B, K.Križániová 1.B
  Certifikát veľmi dobrý riešiteľ – 11 žiakov
  V súťažnom kole sa umiestnilo v prvej stovke 23 našich žiakov
  Dňa: november 2006 – máj 2007, 3 kolá, zúčastnení – 35 žiakov
 3. Matematický klokan – súťaž
  Vynikajúce umiestnenie: 1. - 9. miesto (zo 4136 súťažiacich) - Ž.Liptáková 3.B
  1.- 12. miesto (zo 6641 súťažiacich) – M.Dužek 2.A
  12.- 16. miesto (zo 4136 súťažiacich) – V.Boličková 3.B
  Naša škola sa umiestnila na 8. mieste z 238 stredných škôl v SR, 18 žiakov našej školy získalo najvyššie ocenenie 5 klokanov
 4. Olympiáda z AJ
  Kristína Marcinová, 1.A - 1.miesto v obvodnom kole, 1.miesto v krajskom kole, 3.miesto v celoslovenskom kole
 5. JUNIOR INTERNET – internetová súťaž
  1.miesto v kategórii INTERNET DIZAJN - Kristína Marcinová, 1.A
 6. PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA – 13. ročník celoštátnej výtvarnej súťaže
  2. miesto – František Michalových, 2.B
  3. miesto – Eva Hudáková, 2.A
 7. ANIMOFEST 2007 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
  1. miesto: Rybie prsty – Martin Capovčák
  2. miesto: Cesta – Branislav Hollý
  3. miesto: Perníkový človiečik – Júlia Koleňáková
  Čestné uznanie: Darklight – Michal Jáger, František Varga
  Čestné uznanie: Smrť nikdy nespí – Matej Holub
  Čestné uznanie: Polnočný príbeh – Marián Toma
  Čestné uznanie: Cesta bez návratu – Michal Haruštiak
  Čestné uznanie: Skutočná hra – David Engel , Martina Krupčíková

 1. DaRujDAR – súťaž o najlepšie umelecké dielo na tému: darcovstvo, obdarovávanie, ľudomilstvo, charita (október 2007)
  2.miesto - Róbert Holba
  3.miesto - Marica Baranovičová
 2. Net-music workshop, Rakúsko
  1. miesto – Michaela Habová, 3.A
 3. Dielo tvojich rúk“ – celoslovenská prehliadka a súťaž vo výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore, ktorú poriadala pod záštitou MŠ-SR Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topolčanoch.
 4. ANIMOFEST 2008 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
  miesto – Galéria, Jakub Ježík
 5. Genius Logicus
  Najvyššie ocenenie získali:
  Michal Dúžek, 3.A - Vynikajúci medzinárodný riešiteľ
  Vladimíra Boličková, 4.B- Vynikajúci riešiteľ
  Eva Pifková, 1.A - Vynikajúci riešiteľ
  Najvyššie ocenenie Zlatý certifikát získali:
  Michal Dúžek, 3.A
  Katarína Križániová, 2.B
  Michaela Pavlíková, 2.A
  Erika Michelová, 2.A
 6. Matematický klokan
  Naša škola sa umiestnila na 6.mieste z 252 stredných škôl v SR.

 1. LOGO 2008 – 1. medzinárodné súťažné bienále za rok 2008
  3. miesto a cena LOGO 2008 – Lukáš Papiernik, 4.B
 2. Olympiáda z anglického jazyka
  2.miesto v krajskom kole, Simona Nahálková
 3. Európa v škole – medzinárodný projekt
  2.miesto - Martin Schulte
  3.miesto - Richard Mihál
 4. PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou
  Mimoriadne ocenenie - Barbara Kršková 1.B
 5. Celoslovenská vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“
  Bratislavské kolo - Eva Pifková, 4.miesto
 6. ANIMOFEST 2009 - Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
  1. cena: Párnokopytník - Michal Dúžek, Jozef Malacký
  3. cena: Mucha - Iveta Tichá, Filip Krupa
 7. Igric 2009
  Branislav Holý - tvorivá prémia Filmového a novinárskeho zväzu za film Cesta

 1. Informatický bobor
  Lucia Fialová, 2B – víťazka kategórie Junior
 2. Perex, a.s. - Denník pravda - súťaž o najlepšie PF pohladnice
  10 vybraných návrhov na PF pohľadnice od žiakov 4.B
 3. Školské mlieko - celoslovenská súťaž o logo programu „Školské mlieko“, vypísaná Ministerstvom pôdohospodárstva SR, pri príležitosti svetového dňa mlieka
  1.miesto - Marcel Lacko, 2B
 4. Olympiáda z anglického jazyka
  Roberta Spiegelová, 3B – 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole (kat.2D)
 5. Európa v škole
  Veronika Dovalová, 2B – cena za výt. a multimed. tvorbu - 3. miesto v kraj. kole
  Tamara Jelenáková, 2B – cena za výt. a multimed. tvorbu - 1.miesto v krajskom kole a najvyššie ocenenie v celoslovenskom kole
 6. Junior Internet
  Linda Vlachová, 2B - 3. miesto v kategórii Junior Design + zvláštne ocenenie
 7. Exam - Matematický klokan
  Úspešní riešitelia – Viktor Kantner, Martin Husár
 8. Hviezdoslavov Kubín
  Ivana Kvaššayová, 3.B – 2. miesto v prednese prózy
  Veronika Lackiová, 2.A – čestné uznanie v prednese poézie
 9. Súťaž o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému "Quo vadis homo sapiens"
  František Michalovích, 1. miesto
 10. Bienále LOGO 2010
  Ján Ziman, 3. miesto v študentskej kategórii za prácu s názvom UAT GRAPHIC
 11. Etiketa na osviežujúci sýtený nealkoholický nápoj
  1.miesto – Mário Budinský, 1.PMŠ
 12. UAT Graphic 2010 - 1. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Dizajn manuál MAS – Martin Schulte
  2. cena: CD DVD box LAGGER – Mário Čechovič
  3. cena: Produktový dizajn, oblečenie MELT ICE – Barbora Váradyová
  Zvláštna cena poroty: Reklamná kampaň ASTROPOLIS – Roman Priščák
  Čestné uznanie: Dizajn manuál IMAGIRO – Matej Chudíka
  Čestné uznanie: Časopis SPEED WORLD – Andrej Karnok
 13. MONSTRA - Lisboa Animated Film Festival, medzinárodný filmový festival, Portugalsko
  Buldog - Daniel Brogayányi - vybraný do 2.kola
 14. ANIMOFEST 2010 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl, Bratislava
  1. Cena a Cena diváka: Alegria - Zuzana Bobríková
  2. Cena: V tme – Slavomíra Ábelová
  Čestné uznania: Život papiera – Róbert Hruška
  Čestné uznania: Ušaté záležitosti – Michaela Pavlíková
  Čestné uznanie: Svet bábik – Anastázia Volárová
  Čestné uznanie: Wonder Calling – Eleonóra Stanková

 1. Bienále logo 2010 - 2. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2010, Banská Bystrica
  3. miesto v študentskej kategórii - Ján Ziman – Uat graphic
  Na shortlist výstavy boli vybraní:
  Martin Schulte – MAS
  Richard Mihál – Pavúk
  Ján Ziman – Uat graphic
 2. Olympiáda v anglickom jazyku
  okresné kolo: 1. miesto – Denisa Šafránková 2.A
  krajské kolo: 2. miesto – Denisa Šafránková 2.A
 3. EURÓPA V ŠKOLE - medzinárodný projekt spojený so súťažou, téma mládež a dobrovoľníctvo
  krajské kolo – kategória IV., výtvarné práce individuálne
  1. miesto – Henriette Ósziová 2.B – „Pomáhať srdcom“
  2. miesto – Júlia Masaryková 2.B – „Pomoc v núdzi“
  2. miesto – Simona Jančurová 2.B – „Spolu pohneme svetom“
  celoslovenské kolo – kategória IV., výtvarné práce individuálne
  najvyššie ocenenie - Henriette Ósziová 2.B – „Pomáhať srdcom“
  cena - Júlia Masaryková 2.B – „Pomoc v núdzi“
 4. Celoslovenská súťaž o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému Evolúcia
  3. cena – Natália Psotová
 5. Fotozážitky s pamiatkami – celoslovenská fotografická súťaž
  Claudia Haláčová, 3.A – „Slovenské národné divadlo“, umiestnenie v prvej štvorke víťazných fotografií
  a ešte bola vybraná práca Tomáša Beláka, 3.A - Dóm sv. Martina
 6. Kozmos a ja – súťaž o najlepšiu prácu pri príležitosti 50. výročia prvého letu do vesmíru
  1. miesto v kategórii počítačová grafika – Dominik Herceg – „Space hotel“, multimediálna prezentácia
 7. Prečo som na svete rád/rada - 17. ročník, celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou - kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí
  Cena riaditeľa odboru Koordinácie protidrogovej stratégie Úradu vlády Slovenskej republiky - Kristián Wawrinský
 8. A chance for the blue Danube – medzinárodná súťaž o najlepšie video s ekologickou tématikou – delta Dunaja, Rumunsko
  Ocenenie: Emília Rudinská - RIEKA ŽIVOTA
 9. Dielo tvojich rúk
  Čestné uznanie – Michal Celnár, 3.A
 10. UAT Graphic 2011 - 2. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Matúš Solčány – Dizajn manuál HARDLINE
  2. cena: David Havlín – Produktový dizajn - FRUIT
  Zvláštna cena poroty: Richard Mihál – Reklamná kampaň UAT GRAPHIC
  Čestné uznanie: Matej Ferenčík – Reklamná kampaň UAT PHOTO
  Čestné uznanie: Lukáš Mezey – Reklamná kampaň WONDERLAND
 11. UAT PHOTO 2011 - 1. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Lucia Dikaczová – voľný výstavný súbor Do rodiny
  2. cena: Denis Kozerawski – séria Krajina
  Čestné uznanie: Michaela Kostková - Autoportréty
 12. ANIMOFEST 2011 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
  1.cena: OTVORENÉ DVERE / Open Door – Eva Pifková
  2.cena: ZRKADLO / The Mirror – Simona Nahálková
  Zvláštna cena poroty: VYSTREĽ MODRÚ OBLOHU / Bullet the blue sky - Michal Maláček
  Čestné uznanie: KOVBOJSKO / Cowboy – David Štumpf, Juraj Bednárik
  Čestné uznanie: DVERE / The Door – Michal HÓZ
  Čestné uznanie: STIMUL / Stimul – Andrea Hanúsková
  Cena diváka: PRÍBEHY Z TANIERA / Crazy tales from plate - David Lehotský

 1. Olympiáda z anglického jazyka
  Denisa Šafranková , 1. miesto v obvodnom kole
 2. PREČO SOM NA SVETE RÁD / RADA 2012
  Celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou
  Vladimír Krajňák 1.A , 1. miesto
  Lucia Sokolová 2.A , Mimoriadna cena
 3. Figuarálna kresba 2011 Trenčín
  Čestné uznanie - Matej Kaminský, 4.A
 4. Fotografia Academica 2012
  Postup do užšieho výberu - Lukáš Matulík, Daniel Štrauch, 1.A
 5. Logo pre Bratislavský klub turistov
  1. miesto - Tatiana Husárová, 2.A
 6. Fotografická súťaž „Jarné dotyky“
  1.miesto - Michal Mana, 1.PMŠ
 7. Klasici v komixe
  2. miesto - Adriana Ducháčková
 8. ANIMOFEST 2012 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl, Bratislava
  Best of 2006 – 2012: Zuzana Bobríková - Alegria
  1. cena a Cena diváka: Agáta Bolaňosová - Bzukot lásky
  2. cena: Andrea Jacevičová - Premena
  Čestné uznanie: David Fabian - Rovnováha
 9. UAT Graphic 2012 - 3. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Jaroslava Karnoková - Kniha
  3. cena: Viktória Bitterová - Dizajn manuál
  Zvláštna cena poroty: Barbara Kršková - Reklamná kampaň
  Čestné uznanie: Matej Gál - Reklamná kampaňk
  Čestné uznanie: Michal Mikuš - Kritický dizajn
  Čestné uznanie: Marcel Lacko - Kritický dizajn
  Čestné uznanie: Tamara Jelenáková - Reklamná kampaň
  Čestné uznanie: Veronika Dovalová - CV, DVD box
  Čestné uznanie: Linda Vlachová - CV, DVD box
 10. UAT Photo 2012 – 2. ročník medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl
  3. cena: Tomáš Belák - Voľný výstavný súbor
  Zvláštna cena poroty: Nikola Kleinová - Voľný výstavný súbor
  Čestné uznanie: Ivana Kmecová - Voľný výstavný súbor
  Čestné uznanie: Claudia Haláčová - Voľný výstavný súbor

 1. Olympiáda v anglickom jazyku
  1. miesto v obvodnom a 2. v krajskom kole – Denisa Šafránková, 4.A
 2. Matematický Klokan: Čestné miesta
 3. Genius Logikus
  Kristína Furťová, 4.A – vynikajúci riešiteľ - percentil 83
 4. Prečo som na svete rád/a
  1. miesto v kategórii umeleckých škôl Patrik Hujo, 1.A – „Cigaretová múza“
 5. Zlínsky pes
  Agata Bolaňosová, 3.A – „LOVE BUZZ“, postup do užšieho výberu
 6. Fotozážitky s pamiatkami
  Ocenenie: Lukáš Matulík, 2.A – Dóm sv. Martina
 7. Fotosúťaž Pamiatky architektúry regiónu Bratislavy
  1. miesto Adam Kováč, 2.PMŠ
  3. miesto Lukáš Matulík, 2.A
 8. Bienále animovaného filmu BAB 2012
  David Fabián – ROVNOVÁHA, postup do užšieho výberu
 9. Animofest 2013 – 8. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl
  1. cena a Cena diváka: ŠKAREDUČKÝ – Filip Wavrinský
  2. cena: BEAR WITH ME – Agata Bolanosová
  Zvláštna cena poroty: HLINENÁ NÁDOBA – Matej Paulovič
  Čestné uznanie: ČIČA – Denisa Šafránková
 10. UAT Graphic 2013 - 4. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Informačný systém – Nikoleta Tóthová
  2. cena: Design manuál – Júlia Masaryková
  3. cena: Kniha – Karol Spevák
  Čestné uznanie: Design manuál – Michaela Džubanová
 11. UAT Photo 2013 – 3. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl
  1. cena: Lukáš Matulík
  2. cena: Michal Mana
  3. cena: Zuzana Gucmanová
  Čestné uznanie: Adam Kovač
  Čestné uznanie: Ivana Kmecová
  Čestné uznanie: Katarína Bukerová

 1. Olympiáda v anglickom jazyku
  2. miesto v obvodnom kole - Adam Kordoš, 3.A
 2. ANJEL VIANOC – celoslovenská výtvarná súťaž
  1.miesto – spoločná práca Nikola Škrhová a Daniel Štrauch, 3.A
  2.miesto – Andrej Pišút, 2.A
  1.miesto – kolektívna cena za kolekciu prác
 3. PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA – Celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou − kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí
  2.miesto – Lukáš Hässler, 3.A
 4. My sa nevieme sťažovať nahlas - Krajina môjho srdca, 16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže s ekologickou tematikou
  1.miesto – Lucas Juričkovič, 2.A
 5. Trnavský objektív – 44.ročník fotografickej súťaže
  1. miesto – Lujza Stopková, 1.A za súbor čiernobielych fotografií
 6. 60. Hviezdoslavov Kubín, Štúrova Modra – recitácia v próze, krajské kolo
  2.miesto – Ľubomír Jurko, 1A
 7. Školské majstrovstvá obvodu Bratislava IV. a V. v orientačnom behu
  2.miesto – chlapčenský tím: 2.A - Peter Cabarka, Dominik Daniš, 1.A - Mário Fábri
 8. 18. ročník súťaže školských časopisov Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia
  Cena Skokan roka – za najväčšie zlepšenie z predchádzajúceho roka
 9. UAT GRAPHIC – medzinárodná súťaž grafického dizajnu stredných škôl
  2.miesto: Bibliofília – Lucia Sokolová
  3.miesto: DVD Box, limitovaná edícia – Ivana Pavlíková
  Čestné uznanie: Produktový dizajn – Lucia Blahútová
  Informačný systém – Tatiana Husárová
  Dizajn manuál – Kristián Wawrinský
  Dizajn manuál – Timea Lipčíková
 10. UAT PHOTO – medzinárodná súťaž grafického dizajnu stredných škôl
  1.miesto: Módny editorial – Viktória Vatterová
  2.miesto: O neslobode – Lujza Stopková
  3.miesto: Portréty – Simona Oswaldová
  Čestné uznanie: Tri grácie – Kristína Roxerová
  O žene – Veronika Hanesová
  Lost – Eva Takácsová
 11. VAFI CROATIA - Medzinárodný festival animovaného filmu, kategória Mini senior
  1. miesto BEAR WITH ME, 9. miesto KITTY (zo 171 filmov z 42 krajín)
 12. ANIMA MUNDI 2014 – Medzinárodný festival animovaných filmov
  Do výberu sa dostal: UGLY CUTE – Filip Wawrinský
 13. ZLÍNSKY PES – 54. Medzinárodný filmový festival pre deti a mládež
  Do výberu sa dostali: BEAR WITH ME / MAJ SO MNOU STRPENIE – Agáta Bolaňosová
  ČÍČA / KITTY – Denisa Šafranková
  ŠKAREDUČKÝ / UGLY CUTE – Filip Wawrinský
 14. FFA ANIMOCJE 2014 – Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež
  Do výberu sa dostali: BEAR WITH ME / Medveď so mnou – Agáta Bolaňosová
  UGLY CUTE / Škaredučký – Filip Wawrinský
  METAMORPHOSIS / Premena – Andrea Jacevičová
  DATE / Rande – Dorota Brázdovičová na divoku kartu od divákov
 15. OTTAWA INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL
  Do výberu sa dostali: BEAR WITH ME / Medveď so mnou – Agáta Bolaňosová
  UGLY CUTE / Škaredučký – Filip Wawrinský
 16. ANIMOFEST 2014 – Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
  1.miesto: ODRAZ – Gordana Šrámeková
  Čestné uznanie: LÁSKA – Adam Sliviak
  Cena diváka: PREČO – Miroslav Bača
 17. YUKY – Medzinarodny festival mladých, Slovenská republika
  Do výberu sa dostali: MAJ SO MNOU STRPENIE / BEAR WITH ME – Agáta Bolaňosová
  ČÍČA / KITTY – Denisa Šafranková
 18. Anim!Arte 2014 – Medzinárodný študentský festival animácie, Brazília
  Do výberu sa dostal: ODRAZ – Gordana Šrámeková

 1. Hviezdoslavov Kubín 3. miesto v obvodnom kole – Michaela Močáryová, 1.A
 2. Olympiáda v Anglickom jazyku 2. miesto v obvodnom kole – Adam Kordoš, 4.A
 3. Chance for the blue Danube – medzinárodná výtvarná súťaž, Rumunsko
  1.miesto – Strom života, Pavla Nevizanská
  Čestné uznania: Vodná dúha – Ladislav Jambor
  Pod hladinou – Monika Vargová
  Biela – Richard Böhm
 4. 19. ročník súťaže školských internetových časopisov s názvom Život našimi očami– novinári tretieho tisícročia
  1. miesto v kategórii stredné školy
 5. UAT graphic – medzinárodná súťaž grafického dizajnu stredných škôl
  1. miesto – REKLAMNÁ KAMPAŇ, Vladimír Krajňák
  Zvláštna cena poroty – LP, CD, DVD BOX, Christián Čánik
  Čestné uznanie – INFORMAČNÝ SYSTÉM, Lukáš Hassler
  Čestné uznanie – INFORMAČNÝ SYSTÉM, Hana Hnízdová
 6. UAT photo – medzinárodná súťaž grafického dizajnu stredných škôl
  1. miesto – ON, Klementína Knézlová
  3. miesto – STARÍ ĽUDIA, Daniel Štrauch
  Zvláštna cena poroty – SKLO, Anna Čajánková
  Čestné uznanie – U NÁS DOMA, Vladimíra Műllnerová
 7. UAT fashion – medzinárodná súťaž odevného dizajnu stredných škôlČestné uznanie – Michal Volár, Roman Kovarovič, Rebeka Hatalová, Michaela Bubeníková, Vanessa Belovič, Eva Miklisová, Marián Šinkovič
 8. ÁČKO – Filmový festival študentských filmov, Slovenská republika
  Do výberu sa dostal: ODRAZ – Gordana Šrámeková
 9. Brněnská šestnáctka – 55. roč. filmového festivalu krátkých filmů, Česká republika
  Do výberu sa dostal: ŠKAREDUČKÝ / UGLY CUTE – Filip Wawrinský
 10. Anim!Arte 2014 – Medzinárodný študentský festival animácie, Brazília, (21.-30. 10. 2014)
  Do výberu sa dostal: ODRAZ – Gordana Šrámeková
 11. KID’S EYE FILM FESTIVAL – Budapešť
  ŠKAREDUČKÝ / UGLY CUTE – Filip Wawrinský, Najlepší animovany film
  MAJ SO MNOU STRPENIE / BEAR WITH ME – Agáta Bolaňosová, Cena publika, Špeciálna cena
  ČÍČA / KITTY – Denisa Šafranková, Špeciálna cena
 12. ANIMOFEST 2015
  1.miesto – TMA JE NEDOSTATOK SVETLA, Adam Kordoš
  3.miesto – SILA ODPUSTENIA, Martin Durmik
  Čestné uznanie a Cena diváka – AUR-33, Patrik Takáč
  Čestné uznanie – AUTOBUS, Miroslav Bača
 13. The Lovett School High School Film Fest – Festival študentských filmov, Atlanta, USA
  víťaz sekcie Best International Narrative: Paulína Ščepková – film vlastnej produkcie A Limine

 1. Šanca pre Modrý Dunaj
  1. miesto – Pavla Nevizanská
 2. Mladý filmový tvorca
  1. miesto - Monika Vargová
 3. Karikatúra za ľudské práva
  Cena Grand Prix - Gregor Grega
 4. MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS – XVIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
  Cena Slovenskej agentúry životného prostredia – KRAJINA V NÁS, Veronika Vojtaníková1
 5. Medzinárodná súťaž fotografie a grafického dizajnu, Poľsko
  1.miesto v kategórii fotografia – ČLOVEK A KRAJINA, Klementína Knezlová, 3.A
  2.miesto v kategórii fotografia – TERI, Martina Zimová
 6. Karikatúra za ľudské práva
  Cena Grand Prix - Gregor Grega
 7. Junior Internet, 11.ročník súťaže
  Rebeka Hatalová – účasť vo finále v kategórii Junior BLOG
 8. VODA – prírodné dedičstvo Slovenska“
  1.miesto – RIEKA ŽIVOTA, anim. film, Emília Rudinská
  4. miesto – PLYNUTIE ROČNÝCH OBDOBÍ, anim. film, Terézia Dostálová
 9. Olympiáda v Anglickom jazyku
  2. miesto v obvodnom kole – Terézia Popelková, 1.A
 10. 21. ročník súťaže Silná ruka stredoškolákov
  4. miesto v kategórii nad 80 kg – Andrej Pavlík
 11. UAT graphic 2016 – medzinárodná súťaž grafického dizajnu stredných škôl
  1.miesto – ČASOPIS, Jakub Koričanský
  3.miesto – INFORMAČNÝ SYSTÉM, Sandra Garayová
  Čestné uznanie – KNIHA, Anastasia Ivanovna Maximyuk
  Čestné uznanie – CD, DVD, VINYL BOX, Samuel Határ
  Čestné uznanie – CD, Adrián Gubrica
 12. UAT photo 2016 – medzinárodná súťaž grafického dizajnu stredných škôl
  1.miesto – OKNO NA ICELAND, Michaela Imreová
  2.miesto – BOYARD, Klementína Knézlová
  3.miesto – TERI, Martina Zimová
  Zvláštna cena poroty – VOĽNÝ VÝSTAVNÝ SÚBOR, Lucia Sokolová
  Čestné uznanie – PORTRÉT, Lujza Stopková
  Čestné uznanie – MILETIČKA, Miroslava Petrášová
 13. UAT fashion 2016 – medzinárodná súťaž odevného dizajnu stredných škôl
  1.miesto – Nina Turčániová
  2.miesto – Marián Šinkovič
  3.miesto – Eva Miklisová
  Čestné uznanie – Rebeka Hatalová
  Čestné uznanie – Ema Sofia Sabová
 14. BAB – XIII. Bienále animácie Bratislava, medzinárodný festival animovaných filmov pre deti
  Tma je nedostatok svetla - Adam Kordoš, vybraný do súťaže
 15. MLADÝ FILMOVÝ TVORCA – 1. ročník súťaže krátkeho animovaného filmu, organizovanej SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Alianciou priemyselných zväzov a portálom www.skola.sk
  BEZ ŽIVOTA – Monika Vargová, 1.miesto, v kategórii IV. Stredné školy so študijným odborom animácia
 16. EKOTOPFILM – medzinárodný filmový festival
  Ocenenie: VOLÁM SA EVA A JAROVECKÉ RAMENO SI NEDÁM – dokumentárny film žiakov a pedagógov SSUŠAT
 17. Zlatá klapka – celoslovenská súťaž
  3. miesto v kategórii Hudobný klip za „VIANOČNÉ PRIANIE“ – spoločný hudobný klip žiakov SSUŠAT
 18. ANIMOFEST 2016 – medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl
  1.miesto – PIRÁTSKE OBCHODOVANIE, Peter Kološ
  3.miesto – ANIMÁTOR, Dominik Prokop
  Zvláštna cena poroty – WESTERN, Andrej Pišút
  Cena diváka – LESNÁ ODYSEA, Matúš Kováčik
  Čestné uznanie – PLASTMODIA, Miroslav Bača
  Čestné uznanie – HIROŠIMA, Dominik Fazekaš
  Čestné uznanie – LESNÁ ODYSEA, Matúš Kováčik
  Čestné uznanie – TMA, Samuel Fulec
  Čestné uznanie – ŠPINA, Gregor Grega
 19. UAT film 2016 – medzinárodný festival filmov stredných škôl
  1.miesto – GENIUS LOCI, Paulína Ščepková
  2.miesto – CYGNUS, Lucia Sokolová
  3.miesto – AMEN , Daniel Artúr Michalica

 1. Voda – prírodné dedičstvo Slovenska - súťaž/projekt organizovaná pod záštitou UNESCO
  1.miesto – RIEKA ŽIVOTA, Emília Rudinská
  4.miesto – Terézia Dostálová
 2. Expert geniality show
  3. miesto na Slovensku v časti z Anglického jazyka – Krútelová Lucia
 3. Olympiáda z anglického jazyka
  1.miesto v okresnom kole a postup do krajského kola – Popelková Tereza
 4. Deň pre vodu, voda pre život 6.roč. výtvarnej súťaže stredných umelec. škôl SR ku Dňu vody RIEČNY STROM
  Cena Asociácie vodárenských spoločností – Terézia Popelková
 5. Matematický klokan
  úspešní riešitelia: Veronika Vojtaníková 2.B, Tomáš Lipovský 2.B, Denis Studenič 3.B
  Dária Petríková 1.B – školský šampión
 6. Hviezdoslavov Kubín -obvodné kolo recitačnej súťaže
  Kategória PRÓZA:
  Mária Dobrovodská, I.A - 1. miesto, postup do krajského kola v Modre
  Ema Kraščeničová, I.A - 3. miesto

  Kategória POÉZIA:
  Daniel Artur Michalica, III.B - 1. miesto, postup do krajského kola v Modre
  Natália Sklářová, II.B - 3. miesto
  Laura Melicherová, III.A – čestné uznanie
 7. UAT graphic 2017
  1. miesto – INFORMAČNÝ SYSTÉM, Patrik Maryniak
  čestné uznanie – ZÁVESNÝ KALENDÁR, Viktória Bálintová
  čestné uznanie – VEGÁNSKY ČASOPIS O JEDLE, Dominika Pisoňová
  čestné uznanie – INFORMAČNÝ SYSTÉM, Adrián Gubrica
  čestné uznanie – BIBLIOFÍLSKA KNIHA, Kristián Kmeť

 8. UAT photo 2017
  1. miesto - ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT, Martina Klimentová
  2. miesto - ZÁHRADA, Annamária Jelínková
  Zvláštna cena poroty - ZÁHRADA, Anna Čajánková
  čestné uznanie – MUŽ, KTORÝ SADIL STROMY, Martina Zimová
  čestné uznanie – DPB PROJEKT, Miroslava Petrášová, Kristína Roxerová
 9. UAT fashion 2017
  1. miesto - Marián Šinkovič
  2. miesto - Eva Miklisová
  3. miesto - Nina Turčániová
  čestné uznanie - Vanesa Belovič, Sofia Ema Sabová, Barbora Michalcová

 10. ANIMOFEST 2017
  1. miesto - DON, Samuel Púchovský
  3. miesto - RENÉ, Richard Sebastian Böhm
  Zvláštna cena poroty - MEČ, Samuel Fulec
  čestné uznanie a cena diváka - ANIMÁTOR, Dominik Prokop
  čestné uznanie – CONUNDRUM, Imrich Kútik
  čestné uznanie – PAN, Jakub Ján Štefan
  čestné uznanie – NOVÁ KRV, Ladislav Jambor
  čestné uznanie – LÍŠKA, Patrícia Doležalová